Studiegids

nl en

Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Linguistics 2 / Taalkunde 2 moet zijn behaald.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we de syntaxis van het hedendaags Engels. We zullen de eigenschappen van een aantal syntactische constructies proberen te verklaren aan de hand van verschillende belangrijke beschrijvende methoden en theoretische concepten van de generatieve taalkunde. We maken daarbij gebruik van voorbeelden afkomstig uit verschillende Engelse mediabronnen, zoals kranten, boeken en televisieprogramma’s.

Leerdoelen

 • Studenten kunnen syntactische structuren analyseren en syntactische argumenten formuleren, zowel mondeling als schriftelijk.

 • Studenten kennen belangrijke beschrijvende methoden en theoretische concepten van de generatieve syntaxis.

 • Studenten kennen enkele theoretische voorstellen voor de syntaxis van het Engels.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (1 uur p/w)

 • Werkcollege (1 uur p/w)

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 14

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 56

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 70

Toetsing

 • schriftelijk tentamen (combinatie van gesloten vragen en essayvragen) (70%)

 • schrijfopdracht (30%)

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

Het volgende boek dient te worden aangeschaft:

 • Haegeman, Liliane (2006). Thinking Syntactically. Wiley Blackwell

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.