Studiegids

nl en

Literature 5B: Anglo-American Modernism

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Literatuur 1A, 1B, 2 en 3 of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

In deze cursus wordt een overzicht geboden van de Engelstalige literatuur tussen ca. 1890 en 1940, de periode van het Modernisme in de Engelstalige letterkunde die zich kenmerkt door een internationale, transatlantische dynamiek . Kernwoorden van deze periode zijn “subjectiviteit”, “epistemologie”, “relativiteit” en het “-isme”. Naast aandacht voor de formele en experimentele aspecten van de Modernistische teksten, zal deze literatuur ook bestudeerd worden in een bredere context (ontwikkelingen in de wetenschap, in de kunsten, en op politiek en sociaal terrein). Naast het werk van sleutelfiguren als W.B. Yeats, James Joyce, T.S. Eliot, Virginia Woolf, H.D. en William Faulkner, zal ook de rol van diverse avant-garde manifesto’s en tijdschriften zoals BLAST aan bod komen.

Leerdoelen

Voortbouwend op de al opgedane ervaring van literaire teksten, zal deze cursus studenten leren omgaan met het begrip Modernisme en de analyse van Modernistische teksten, alsmede inzicht bijbrengen in de culturele issues en debatten van deze periode, en hun relevantie voor de huidige tijd. Studenten zal worden gevraagd hun kritisch-analytische vaardigheden in te zetten in de discussies in de werkgroepen, in het maken van een tentamen, en in het schrijven van een eindessay

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 280 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 206

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 48

Toetsing

 • schriftelijk tentamen (combinatie van gesloten vragen en essayvragen; 50% van eindcijfer)

 • essay van 3000 woorden (50% van eindcijfer)

Blackboard

Er is wel blackboardcursus aanwezig voor programma, aanvullende teksten en proeftentamen.

Literatuur

 • The Norton Anthology of English Literature, 8th or 9th edition, Volume II or Volume F: The Twentieth Century and After (N.B. the 9th edn contains the complete texts of both Mrs. Dalloway and A Portrait of the Artist as a Young Man, so these need not to be bought separately!)

 • James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man (Penguin)

 • Virginia Woolf, Mrs. Dalloway (Penguin)

 • E.M Forster, A Passage to India (Penguin)

 • William Faulkner, The Sound and the Fury

 • Ford Madox Ford, The Good Soldier (Oxford World’s Classics)

 • Henry James, What Maisie Knew (Penguin)

 • Texts in Blackboard

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.