Studiegids

nl en

Language Acquisition 2: From Ash to Affricate

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

 1. Uitspraak (werkcollege). De cursus heeft tot doel door middel van oefening de uitspraak van studenten van Engelse klanken te verbeteren. Natuurlijk is het analyseren en oefenen van afzonderlijke klanken niet zaligmakend. Daarom zal er in deze cursus ook aandacht besteed worden aan woorden die vaak verkeerd uitgesproken worden, en ligt in de tweede helft van de cursus de nadruk op suprasegmentele aspecten, zoals intonatie en klemtoon.
  1. Varianten van het Engels (hoorcollege). Omdat de werkgroepen in het talenpracticum gericht zijn op het verwerven van een uitspraak die zoveel mogelijk de standaardvariant van het Verenigd Koninkrijk (Received Pronunciation) of de Verenigde Staten (General American) benadert, zouden studenten kunnen denken dat deze varianten de enige aanvaardbare gesproken varianten van het Engels zijn. Dat is niet zo. In dit deel van de cursus zullen studenten kennismaken met de belangrijkste (uitspraak-)varianten van het Engels.

Leerdoelen

 • Beheersing van de uitspraak van het Brits of Amerikaans Engels – zowel klinkers/medeklinkers als intonatie – waarbij natuurlijkheid en verstaanbaarheid de belangrijkste criteria zijn;

 • Kunnen identificeren en beschrijven van problemen in de uitspraak van anderen;

 • Bewust zijn van de connotaties van bepaalde manieren van het uitspreken van klanken en van intonatiepatronen;

 • Kunnen identificeren en beschrijven van de uitspraak van varianten van het Engels in de wereld.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

Elke week 1 hoorcollege (45 min) en 1 werkcollege (45 min).

Studielast

Total studiebelasting: 140 uur.

 • Wekelijks leesmateriaal bestuderen: 70 uur

 • 2×12 colleges: 18 uur

 • Tentamens: 3 uur

 • Tentamen voorbereiden: 49 uur

Toetsing

 • Multiple-choice tentamen (50%)

 • Mondeling tentamen (50%)

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

Smakman, D. (2012). The accent builder. A British English pronunciation course for speakers of Dutch. Leiden: Leiden University Press.

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor andere studenten geldt: inschrijving verloopt via de studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.