Studiegids

nl en

Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus richt zich op de eerste eeuwen van de Engelse taal en cultuur, de periode van het Oudengels en Angelsaksisch Engeland (c.450–c.1100), waarvan een verrassend rijke literatuur is overgeleverd. Je krijgt een inleiding in de Oudengelse taal en vaardigheid in het vertalen van korte teksten in proza en poëzie. Daarnaast bestuderen we een gevarieerde selectie Angelsaksische literatuur, deels in het Oudengels en deels in vertaling, zoals de Anglo-Saxon Chronicle, een heiligenleven van Ælfric, en de Beowulf. Door deze teksten in een cultuurhistorische context te plaatsten komen ook thema’s als de Vikingen, het scheepsgraf van Sutton Hoo, manuscripten en het dagelijks leven aan bod.

Omdat het Oudengels een voorouder is van het Engels van nu, geeft kennis van Oudengelse klanken, vormen en zinsbouw inzicht in een groot aantal eigenaardigheden van het hedendaagse Engels, waaronder de ‘onregelmatige’ meervouden van foot (feet) en goose (geese). Mede daarom sluit deze cursus goed aan bij verschillende Taalkunde- cursussen die gegeven worden binnen de opleiding Engels, zoals Linguistics 1 (fonetiek), Linguistics 2 (syntaxis) en Linguistics 4 (phonology). Daarnaast heeft deze cursus ook raakvlakken met verscheidene Literatuurcursussen. Niet alleen omdat je tijdens deze cursus kritisch en precies naar literaire teksten leert kijken, maar ook omdat verscheidene latere auteurs, waaronder W.H. Auden en J.R.R. Tolkien, maar ook J.K. Rowling, zich lieten beïnvloeden door de Oudengelse taal en literatuur.

Leerdoelen

Het verwerven van:

 • inzicht in en begrip van Oudengelse grammatica;

 • vaardigheid in het analyseren en vertalen van Oudengelse teksten;

 • inzicht in de Angelsaksische literatuur en cultuurgeschiedenis.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Een uur hoorcollege, twee uur werkcollege.

Studielast

280 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 39 uur.

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 160 uur

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 81

Toetsing

 • Een schriftelijk tentamen, bestaande uit twee onderdelen:

 • Een ongeziene vertaling en vragen over grammatica (30%)

 • Vragen over literatuur, cultuur en geschiedenis (40%)

 • Twee grammaticale toetsen tijdens het semester (elk 10 %)

 • Een kort essay over literatuur (10%)

N.B. De grammaticale toetsen en het literatuur essay tellen alleen mee indien het tentamencijfer kan worden opgehoogd met het gemiddelde van deze drie onderdelen tezamen. Is dit niet het geval, dan telt alleen het tentamen, waarbij elk onderdeel meetelt voor 50%.

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Deze Blackboard site wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (wekelijkse opdrachten), extra informatie en proeftentamens. Daarnaast bevat het een discussieforum.

Literatuur

 • Baker, Peter (2012). Introduction to Old English. 3rd edn. Wiley-Blackwell.

 • Treharne, Elaine (2009). Old and Middle English c.890–c.1400: An Anthology. 3rd edn. Blackwell.

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor andere studenten geldt: inschrijving verloopt via de studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

Studenten wordt verwacht vanaf les 1 voorbereid te zijn. Informatie omtrent de voorbereiding voor week 1 is te vinden op Blackboard (tijdig aanmelding is dus noodzakelijk).