Studiegids

nl en

Linguistics 1: The Phonetics of English

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus is een inleiding in de fonetiek (uitspraakleer) van het modern Engels. De studenten leren hoe spraakklanken gemaakt worden, hoe ze beschreven en geclassificeerd kunnen worden, hoe ze gecombineerd kunnen worden en welke invloed ze op elkaar uitoefenen. Ook leren ze fonemisch te transcriberen.

Leerdoelen

Studenten verwerven:

 • het begrippenapparaat dat gehanteerd wordt in de fonetiek;

 • verwerving van de beschrijving van Engelse spraakklanken, zowel op zichzelf als gecombineerd;

 • verwerving van de symbolen benodigd voor fonemische transcriptie.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en twee uur werkcollege per week

Studielast

 • tijd die aan het volgen van college worden besteed: 39 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 41 uur

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/in-term toetsen: 60 uur

Toetsing

Drie in-term toetsen (30%), schriftelijk tentamen (70%); is het gemiddelde cijfer voor de in-term toetsen lager dan het tentamencijfer, dan telt het tentamencijfer voor 100%.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

 • Beverley Collins & Inger Mees (1999), The phonetics of English and Dutch, Leiden: Brill.

 • Beverley Collins & Inger Mees (1998), Working with the phonetics of English and Dutch, Leiden: Brill. (Bij deze boeken behoren 3 CDs, die beschikbaar zijn via Reader Online.)

 • David Crystal (1995), The Cambridge encyclopedia of the English language, Cambridge: Cambridge University Press, 2nd edition 2003

 • Syllabus

Aanbevolen:

 • John Wells (1990), Longman pronouncing dictionary, Harlow: Longman.

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor andere studenten geldt: inschrijving verloopt via de studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.