Studiegids

nl en

Een klerk schrijft geschiedenis

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

Slechts zelden kunnen we het verband leggen tussen de middeleeuwse mens en zijn maatschappij, tussen literatuur en politiek. De Antwerpse stadsklerk Jan van Boendale (+1351) is een uitzondering. Hij was, soms actief, betrokken bij de belangrijke gebeurtenissen van zijn tijd, Hij was vooral een intelligent en betrokken waarnemer, die onverbloemd zijn visie ten beste gaf op de maatschappij: op de Honderdjarige Oorlog, de zwarte dood, de opkomst van de steden, maar evengoed op het huwelijksleven van zijn medeburgers. De persoon van deze boeiende stadsschrijver, zijn leefwereld en zijn oeuvre vormen het onderwerp van dit college.

Leerdoelen

 • Kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van de laatmiddeleeuwse ontwikkelingen.

 • Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de geschiedschrijving.

 • Inzicht in het proces van staats- en identiteitsvorming.

 • Inzicht in het gebruik van laatmiddeleeuwse geschiedschrijving.

 • Het vermogen historische bronnen te selecteren en te verzamelen en daarvan op consistente wijze verslag te doen.

 • Kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Seminar

Studielast

10 EC, 280 uur:

 • Volgen van college, 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur.

 • Voorbereiding colleges, bestuderen literatuur, heuristisch onderzoek, verslaglegging, 252 uur.

Toetsing

 • Werkstuk, paper 70%.

 • Participatie in college 15%.

 • Referaat 15%.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt voor het beschikbaar stellen van studiemateriaal en voor de onderlinge communicatie.

Literatuur

Nog niet bekend.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Dr. R. Stein.