Studiegids

nl en

Irak: Een moeizame eenheid op het kruispunt van de wereld

Vak
2013-2014

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

De eerste steden en staten die de mensheid heeft gekend ontstonden millennia geleden in het Tweestromenland Mesopotamië. Het gebied tussen de Eufraat en de Tigris vormt het kruispunt tussen Europa, Azië en Afrika. Deze centrale ligging heeft echter meer dan alleen maar voorspoed en ontwikkeling gebracht. De gehele twintigste eeuw heeft de regionale en geopolitieke context de vorming van de Iraakse staat tot een moeizaam proces gemaakt. Samenwerking, conflict en verzet tekenen Irak als gevolg van de vele etnisch-religieuze, economische en politieke belangen die in het land bij elkaar komen.

Dit college introduceert de kernproblemen van de Iraakse staatsvorming aan de hand van vier hoofdthema’s:

 • Nationaal bewustzijn en nationale identiteit: tussen Iraaks nationalisme, pan-Arabisme en Islamisme.

 • Etniciteit en religieuze verschillen: Koerden, Soennieten, Sjiieten, Joden en Christenen.

 • Staatsvorming: de rol van het leger, de monarchie en civil society.

 • Regionale en geopolitieke context: buitenlandse inmenging, economische ontwikkeling en de olie-industrie.

De nadruk zal liggen op de periode 1900-2010, maar er is voor individuele studenten ook de ruimte om thema’s tussen 1500 en 1900 te bestuderen.

Leerdoelen

 • Het opdoen van een gedegen kennis van de moderne geschiedenis van Irak.

 • Het verkrijgen van inzicht in moderne processen van staats- en natievorming in de geschiedenis van Irak.

 • Het koppelen van specifieke Iraakse ontwikkelingen en het proces van Europese Expansie.

 • Het opzetten en uitvoeren van een verdiepend literatuuronderzoek.

 • De presentatie van de onderzoeksresultaten, zowel op schrift als in een mondeling referaat.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

10 EC, 280 uur.

Toetsing

 • Schriftelijk toets van het handboek (15%).

 • Referaat, mondelinge presentatie (15%).

 • Werkstuk van maximaal 5000 woorden (70%).

Literatuur

 • Charles Tripp, A History of Iraq (Cambridge University Press: 2007).

Verdere literatuur wordt tijdens het college ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Dr. K.J. Fatah-Black.