Studiegids

nl en

Eleutheria en Libertas. Vrijheid in de antieke wereld

Vak
2013-2014

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

In de antieke wereld was het onderscheid tussen ‘vrij’ en ‘onvrij’ belangrijker dan het onderscheid tussen man en vrouw, of tussen kind en volwassene. Slavernij kwam op grote schaal voor en was medebepalend voor het karakter van de antieke economie en samenleving. Vrijheid is een uitvinding van de oude Grieken. In tegenstelling tot de autocratisch bestuurde Mesopotamische rijken, was de Griekse wereld een lappendeken van autonome stadstaten die allen bestuurd werden door haar eigen burgers. Vrijheid als politiek ideaal, of ‘eleutheria’ zoals de Grieken hun onafhankelijkheid noemden, kwam op na de Perzische oorlogen. Maar zoals het vrijheidsteken in onze tijd een universele, maar vaak lege betekenis heeft, zo werd ‘eleutheria’ spoedig een holle term. Zo had de Atheense democratie vrijheid hoog in het vaandel, maar tegelijkertijd onderdrukte Athene haar bondgenoten in de naam van ‘vrijheid’. Hellenistische monarchen wierpen zich op als ‘bevrijders’, maar de Grieken waren hun vrijheid sinds Chaeronea kwijt. Later genoot het Romeinse equivalent van vrijheid, ‘libertas’, grote populariteit als politieke slogan tijdens de Republiek en het Principaat.

Deze uiteenlopende voorbeelden van het vrijheidsideaal in de antieke wereld zijn aanleiding tot het stellen van de volgende vraag: hoe maakten antieke machthebbers gebruik van het vrijheidsideaal?

Leerdoelen

  • Inzicht in het ontstaan en de rol van het vrijheidsideaal in de antieke wereld.

  • Verdieping in de sociopolitieke structuren van de Griekse, Hellenistische en Romeinse oudheid aan de hand van dit centrale thema.

  • Ontwikkeling mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

-

Toetsing

  • Literatuurdiscussie (20%).

  • Presentatie (20%).

  • Werkstuk (60%).

Blackboard

Ja

Literatuur

Wordt aangeboden via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

E-mail: Drs. D.E. Kretschmann.

Opmerkingen

Studenten van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur hebben toegang tot dit werkcollege. In overleg met de docent kunnen ze dit werkcollege volgen voor 5 of 10 ECTS.