Studiegids

nl en

De Europese lente. De revoluties van 1848

Vak
2013-2014

Toegangseisen

 • Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

 • In verband met het bronnenonderzoek is passieve kennis van één of meerder vreemde talen (buiten Engels) dringend gewenst: met name Duits, Frans of Italiaans.

Beschrijving

Terwijl momenteel de verhoudingen in het Midden-Oosten op zijn kop worden gezet door de Arabische Lente, gebeurde in Europa iets vergelijkbaars al in 1848. In dit jaar, dat bekend staat als ‘de lente van de volkeren’, werd Europa opgeschrikt door een revolutiegolf, waarbij burgers in tientallen steden in opstand kwamen en ingrijpende politieke en sociale hervormingen eisten. Het zou een kantelpunt worden in de ontwikkeling van de moderne westerse democratie, zowel in het politieke denken (bijvoorbeeld over de volkssoevereiniteit), als in de politieke praktijk met een breedgedragen engagement op straat, in politieke clubs en in duizenden kranten en pamfletten. Extra bijzonder was de massale betrokkenheid van burgers die daarvoor nooit politiek actief waren geweest.

In dit college bestuderen de deelnemers gezamenlijk recente literatuur over 1848, waarna zij een case study kiezen (bijv. een stad, groepering of krant uit de revoluties van 1848) en zelf (of in een kleine groep) met primaire bronnen aan de slag gaan. Toetsing geschiedt door een individueel werkstuk gebaseerd op het bronnenonderzoek, en een tussentijds referaat in de werkgroep over de voortgang van het onderzoek.

Leerdoelen

 • Kennis van de omvang en het karakter van de revoluties van 1848 (in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties).

 • Kennis van de voornaamste recente literatuur hierover (kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de geschiedschrijving en de wetenschap der geschiedenis).

 • Begrip de positie van 1848 in de langere ontwikkeling van de Europese politieke cultuur (kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen).

 • Kennis van een (in overleg) zelf te kiezen case study.

 • Vaardigheden met het onderzoek van primaire bronnen in het Duits, Frans of Italiaans (kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap).

 • Inzichten in de voor- en nadelen van transnationale vergelijkingen.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

In totaal 280 uur:

 • College (28 uur).

 • Literatuur (80 uur).

 • Bronnenonderzoek (incl. het schrijven van een paper en het houden van een referaat; 172 uur).

Toetsing

 • Instaptoets (10%).

 • Participatie (10%).

 • Mondelinge presentatie (10%).

 • Werkstuk (70%).

Blackboard

Blackboard wordt vooral gebruikt voor het verspreiden van studiemateriaal.

Literatuur

 • Jonathan Sperber, The European Revolutions, 1848-1851 (2e editie; Cambridge University Press 2005). Voor de instaptoets tijdens het eerste college.

 • De resterende literatuur (artikelen) wordt aan het begin van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: G.H. Waling MA en Dr. H.J. Storm.