Studiegids

nl en

Een belegerd bolwerk. De Universiteit Leiden tijdens de Duitse bezetting

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

Er bestaat inmiddels een rijke literatuur over de Nederlandse universiteiten tijdens de bezetting. Een doorwrochte studie naar de Universiteit Leiden in deze jaren onbreekt vooralsnog. In dit college maken wij daarmee een begin. Na een degelijke oriëntatie op de relevante literatuur bestudeert iedere student een deel het archief van de Universiteit.
Daarbij staat de reactie op de bezetting centraal. Was men er op voorbereid? In hoeverre reflecteerde de universiteit eigenlijk op de eigen tijd? Zijn er duidelijke verschillen in reacties te signaleren? Zijn er sleutelfiguren aan te wijzen? Of leidde de traditie en de cultuur vanzelf in een bepaalde richting? Welke invloed had daarbij het verloop van de bezetting en van de oorlog? En hoe verhoudt zich dat alles tot de reacties van andere universiteiten?

Leerdoelen

 • Inzicht in de geschiedenis van de Duitse bezetting en de dilemma’s die deze meebracht voor maatschappelijke organisaties.

 • Leren werken met primaire bronnen.

 • Training in bronnenkritiek; bronnen beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid.

 • Bronnen gebruiken bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek.

 • Kritische reflectie op kennis en inzichten uit de vakwetenschappelijke literatuur.

 • Oefenen in verslaglegging van wetenschappelijk niveau.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast: 280 uur.

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 26 uur.

 • Tijd voor het bestuderen van literatuur: 24 uur.

 • Tussentijdse opdrachten: 12 uur.

 • Tijd voor eigen onderzoek en het schrijven van een werkstuk: 218 uur.

Toetsing

 • Werkstuk: 80%.

 • Schriftelijk opdrachten college, mondelinge presentatie: 20%.

Blackboard

Voor het bekendmaken van programma en opdrachten, beschikbaar stellen van materiaal en uitwisseling data binnen de groep.

Literatuur

Nader aan te kondigen.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Dr. B.E. van der Boom.