Studiegids

nl en

Ooggetuigen van de Beeldenstorm

Vak
2013-2014

LET OP: dit seminar is komen te vervallen.

Toegangseisen

 • Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

 • Kennis van Oud Schrift of bezig die kennis te verwerven tijdens het semester waarin het college wordt gegeven.

Beschrijving

In 1567 installeerde de hertog van Alva een speciale rechtbank, de ‘Raad van Beroerten’, die als taak had om alle betrokkenen bij de Beeldenstorm van 1566 op te sporen en te berechten. De Raad belastte commissarissen informatie in de verschillende gewesten met het verzamelen van. Omdat deze zich met zorg van deze taak kweten, produceerden ze dikke dossiers waarin zij de verslag deden van hun gesprekken met ooggetuigen van de gebeurtenissen. Die dossiers zijn door historici tot nu toe vooral geraadpleegd om te reconstrueren wie er meededen aan de beeldenstorm.
In dit college gaan we ze op een andere manier bevragen. Het gaat ons dit keer niet om de beeldenstormers, maar om de informanten van de commissarissen. Wie waren dat? Wat wilden ze vertellen, en wat niet? Wie gaven zij de schuld? En wie probeerden ze in bescherming te nemen? Hoe bepalend waren de getuigenissen voor het lot van de beklaagden? In dit college gaan we aan de slag met de geschriften van de commissarissen om op deze vragen een antwoord te vinden. Dat verschaft ons hopelijk nieuwe inzichten, niet alleen in de denkwereld van de vijanden van Opstand en Reformatie, maar ook in de sociale verhoudingen in steden en dorpen, en de indruk die de Beeldenstorm op tijdgenoten had gemaakt. Ondertussen train je ook je vaardigheden in bronnenonderzoek en bronnenkritiek.

Leerdoelen

 • Inzicht in de zestiende-eeuwse problematiek rond religie, stedelijke identiteit en politieke cultuur.

 • Leren werken met primaire bronnen voor de vroegmoderne Nederlandse geschiedenis.

 • Training in bronnenkritiek; bronnen beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid.

 • Bronnen gebruiken bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek.

 • Gedetailleerd literatuuronderzoek rond een specifieke casus.

 • Kritische reflectie op kennis en inzichten uit de vakwetenschappelijke literatuur.

 • Het vertalen van algemene vragen uit het college naar een probleemstelling rond een specifieke casus.

 • Oefenen in verslaglegging van wetenschappelijk niveau.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

 • Totale studielast: 280 uur.

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 24 uur, plus excursie naar Brussel, 12 uur.

 • Tijd voor het bestuderen van literatuur: 18 uur.

 • Tussentijdse opdrachten: 36 uur.

 • Tijd voor eigen onderzoek en het schrijven van een werkstuk: 190 uur.

Toetsing

 • Werkstuk, paper e.d.: 80%.

 • Tussentijdse opdrachten college, mondelinge presentatie: 20%.

Blackboard

Voor beschikbaar stellen materiaal en uitwisseling data binnen de groep.

Literatuur

Nader aan te kondigen.

Aanmelden

Dit seminar is komen te vervallen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Mw. Prof. Dr. J. Pollmann.