Studiegids

nl en

Vroegmoderne globalisering: Stedelijke knooppunten en hun eerste confrontaties met de wereld, 1500-1800

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

Dit college richt zich op de sociaal-economische aspecten van historische globalisering in de periode tussen 1500 en 1800. De deelnemers aan dit college bestuderen wekelijks literatuur, die tijdens college intensief wordt bediscussieerd. Zij schrijven een essay over een thema naar keuze, waarbij er binnen het kader van vijf thema’s ruimte is om een eigen literatuuronderzoek op te zetten. De vijf thema’s zijn: imperiale rijken, migratie, diaspora’s, kennis & wetenschap en consumptiecultuur.

Leerdoelen

 • Kennis van en inzicht in historische globalisering in de vroegmoderne tijd, met nadruk op de rol van handelsnetwerken in de circulatie van goederen, mensen en ideeën.

 • Kennis van en inzicht in verbanden tussen globalisering, urbanisatie en handelsnetwerken.

 • Toepassen van de kernconcepten globalisering, instituties en stedelijke netwerken in het formuleren van een probleemstelling.

 • Literatuur verzamelen, selecteren en aandragen in college die relevant is voor het betreffende onderzoek, en ook nuttig kan zijn voor de medestudenten.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast voor de cursus is 280 uur.

 • 2 uur werkcollege per week verdeeld over 12 weken (2× 6).

 • Verplichte literatuur (week 1 t/m 6).

 • Onderzoek en presentatie van het onderzoek (mondeling en schriftelijk) (week 7 t/m 12).

Toetsing

 • Werkstuk (70%).

 • Literatuuropdracht en participatie (15%).

 • Referaat, mondelinge presentatie (15%).

Blackboard

Blackboard speelt een centrale rol in de cursus. Alle opdrachten en de leesstof zijn beschikbaar via blackboard. De wekelijkse literatuuropdrachten, onderzoeksplannen en het werkstuk worden via blackboard ingeleverd.

Literatuur

 • Kenneth Pomeranz and Steven Topik, The World That Trade Created: Society, Culture, and the World Economy, 1400 to the Present (London and New York: Sharpe, 2013) 3rd edition.

 • Jurgen Osterhammel and Niels P. Petersson, Globalization: A Short History (Princeton: Princeton University Press, 2009).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: K.J. Fatah-Black Mphil en Mw. Dr. J.V. Roitman.