Studiegids

nl en

Een Joods verleden. Op het snijvlak van familie-, stads- en migratiegeschiedenis

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

Dat Amsterdam een rijk Joods verleden heeft, is algemeen bekend. Dat Den Haag vóór de Tweede Wereldoorlog de op één na grootste Joodse gemeenschap van dit land bezat, veel minder. Over hun alledaagse bestaan in de Hofstad is bovendien relatief weinig geschreven. In dit seminar gaan we, aan de hand van straten, buurten en families, op zoek naar de vrijwel uitgewiste sporen van hun dagelijks leven. Bestonden er Joodse buurten en waarin onderscheidden die zich van andere buurten? Of leefde gevestigde Joden en nieuwkomers uit Midden- en Oost-Europa verspreid over de stad? In welke beroepen vonden Joodse Hagenaars emplooi, en hoe organiseerde men zich? Maar het is ook nadrukkelijk de bedoeling na te gaan welke raakvlakken er waren met hun Haagse stadgenoten en met gemeenschappen elders in Nederland – en Europa. We gaan een poging ondernemen om het Joodse leven van 1900 tot 1942 te herontdekken, en tot leven te laten komen.
In dit seminar komt een aantal wetenschappelijke benaderingen samen. Vandaar dat we beginnen met enige standaardwerken te bestuderen over familie familie-, stads- en migratiegeschiedenis. Daarna wordt de student op pad gestuurd voor lokaal archiefonderzoek, bestudering van kranten en andere media, maar bovenal voor interviews. Het is de bedoeling om de focus te richten op Den Haag (en Scheveningen), maar uiteraard zijn ook vergelijkingen met andere steden (of dorpen) mogelijk.

Leerdoelen

  • Zelfstandig primair bronnenonderzoek doen.

  • Zelfstandig secundaire literatuur analyseren en toepassen.

  • Onderzoeksresultaten presenteren.

  • Schriftelijk rapporteren over het eigen onderzoek.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • Totale studielast voor de cursus is 280 uur.

  • 2 uur per week over 14 weken (28 uur).

Toetsing

  • Werkstuk.

  • Referaat, mondelinge presentatie.

Blackboard

Ja

Literatuur

De literatuur wordt bij aanvang van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Email: Prof. Dr. W.H. Willems.