Studiegids

nl en

Vervloekingen, divinatie en toverpapyri: religie en de toekomst

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beide BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

In vervloekingstabletten, divinatie en toverpapyri zien we de antieke preoccupatie met de toekomst. Hoe dacht men dat die toekomst eruit zag? Wie kon men daarover ondervragen? Hier speelt divinatie een rol, waarbij men aan de goden advies vroeg over de toekomst. En daarna konden ze zaken nog urgenter worden: als er iets was dat je niet zinde, wat kon je daar dan aan doen? Opties waren een vloek uit te spreken (‘moge hij niet eten of slapen totdat hij de gestolen waar heeft terugbezorgd’) of een smeersel te brouwen om magie mee te beoefenen.

Dit onderwerp vraagt bestudering vanuit een breed perspectief: van de praktische rol van toekomstvoorspellingen in het antieke leven tot de psychologie van het voorspellen en ook de manieren waarop de antieke mens met risico’s en crisis omging. Deed de antieke mens aan risicomanagement of vertrouwde hij op zijn geluk?

In dit werkcollege onderzoeken we de manieren waarop de antieke mens met de onzekere toekomst omging. Gezamenlijk doen we literatuurstudies van (vertaalde) primaire en secundaire bronnen. Verder bestudeert iedere student een deelaspect (naar eigen keuze), presenteert dit en schrijft hierover een werkstuk.

Leerdoelen

 • Inzicht in antieke teksten en archeologische bronnen.

 • Bronkritiek en bronanalyse.

 • Verwerken en structureren van informatie in een wetenschappelijk stuk.

 • Inzicht verkrijgen in historische debatten over divinatie.

 • Kennis van sociaal-economische structuren; de antieke stad; mentaliteitsgeschiedenis; antieke religie; cultuurcontact voor zover dat divinatie betreft.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Seminar

Studielast

 • Totaal: 280 uur.

 • Volgen college: 28 uur.

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en voorbereiding primaire bronnen: 42 uur.

 • Schrijven werkstuk (inclusief inlezen/onderzoek) 210 uur.

Toetsing

 • Werkstuk (75% van eindcijfer).

 • Referaat, mondelinge presentatie, participatie (25% van eindcijfer).

Blackboard

Ja, voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten, selectie primaire bronnen ter discussie.

Literatuur

De literatuur wordt op college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Mw. Dr. K. Beerden MPhil

Opmerkingen

Studenten van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur hebben toegang tot dit werkcollege. In overleg met de docent kunnen ze dit werkcollege volgen voor 5 of 10 ECTS.