Studiegids

nl en

Culturele bemiddelaars in Nederlands-Indië: koloniaal bestuur in de praktijk

Vak
2013-2014

Toegangseisen

 • Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

 • Studenten dienen voorafgaand aan het eerste college voorgeschreven literatuur te bestuderen i.v.m. de instaptoets tijdens het eerste college.

Beschrijving

Het traditionele koloniale beeld van de Hollandse planter in tropenkostuum of de Javaanse boer in het rijstveld voldoet allang niet meer. Het is een onvolledige weerspiegeling van de koloniale staat en samenleving in Nederlands-Indië. Tijdens dit college gaan we op zoeken naar de diepere lagen van de koloniale samenleving. Om de Nederlandse overheersing in Indië mogelijk te maken was er een grote groep van noodzakelijke tussenpersonen die zich bewogen tussen de diverse culturen en meerdere talen spraken. De Priyayi, tolken, Njai, adviseurs en Jaksa’s waren niet weg te denken uit de koloniale Indische wereld. Deze mensen, die zich bevonden op de grenzen tussen culturen, zijn zeer zijdelings terug te vinden in de archieven, maar ze hebben zeker sporen nagelaten en hun geschiedenis is fascinerend.
In dit college gaan we op zoek naar de betekenis van deze tussenpersonen voor de koloniale staat. Daartoe maken we gebruik van theoretische literatuur over het concept cultural broker in de koloniale geschiedenis. We vragen ons af wie in de Nederlands Indische context kunnen worden gedefinieerd als cultural broker en waarom zij deze positie innamen. We onderzoeken hoe met het gebruik van koloniale bronnen toch het verhaal verteld kan worden van deze personen. Iedere student doet onderzoek naar een cultural broker om zo met elkaar tot een beter begrip te komen van de koloniale samenleving in Nederlands-Indië.

Leerdoelen

 • Kennis van de geschiedenis van Nederlands Indië.

 • De geschiedenis van Nederlands Indië kunnen plaatsen in een breder en vergelijkend perspectief met andere koloniën.

 • Inzicht in theoretische benadering van het concept culturele bemiddelaar (cultural broker).

 • Empirisch onderzoek in de archieven verbinden aan theorieën.

 • Kennis en ervaring opdoen in het archief van het ministerie van koloniën.

 • Bronnenkritisch gebruik van primaire koloniale bronnen.

 • Zelfstandig onderzoek opzetten.

 • Onderzoeksverslag door middel van mondelinge en schriftelijke presentatie.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 280 uur:

 • Participatie college: 28 uur.

 • Voorbereiden colleges (verplichte literatuur, presentaties): 102 uur.

 • Literatuur en archiefonderzoek en werkstuk: 150 uur.

Toetsing

 • Instaptoets.

 • Werkstuk, 7200 woorden (70%).

 • Referaat en algemene participatie in het college (30%).

Blackboard

Ja in beperkte mate: ter beschikking stellen van studiemateriaal en voor onderzoekstips en referenties.

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Dr. A.F. Schrikker.