Studiegids

nl en

Het Spaanse leger en de Nederlandse opstand

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

Er is de laatste tijd weer veel aandacht voor de geschiedenis van de Nederlandse Opstand, de bekende eerste fase van de Tachtigjarige Oorlog. Dit gebeurt echter nog steeds vooral vanuit een zeer Nederlands perspectief, waarbij de internationale kant van het conflict vergeten wordt. Door te kijken naar de aanwezigheid van het Spaanse leger in de Nederlanden en de manier waarop daarover werd geschreven, is het mogelijk de geschiedenis op een geheel andere manier te benaderen. Kunnen 21ste-eeuwse Nederlanders zich verplaatsen in de oude vijand? Was de hertog van Alva echt zo verschrikkelijk? De studenten gaan uiteindelijk met authentieke bronnen werken. Dit kunnen 16e-eeuwse kronieken of brieven zijn, maar bijvoorbeeld ook latere Nederlandse geschiedwerken.

Leerdoelen

 • Inzicht in de geschiedenis van de Nederlandse Opstand, de militaire geschiedenis van de vroegmoderne tijd en de werking van processen met betrekking tot beeldvorming.

 • Het gezamenlijk bestuderen van een Engelstalige monografie.

 • Het zelfstandig verzamelen van secundaire literatuur.

 • Het doen van eigen onderzoek in Nederlandse bronnen.

 • Het oefenen in het mondeling presenteren en in het schrijven van korte bijdragen en van een werkstuk.

Zie ook de eindtermen 3,4, 7, 8, 10-13, 15.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Cursus 280 uur (10,0 ECTS):

 • College: 26 uur.

 • Individuele besprekingen: 2 uur.

 • Verplichte literatuur en opdrachten: 70 uur.

 • Onderzoek en werkstuk: 182 uur.

Toetsing

 • Werkstuk (60).

 • Referaat (10).

 • Mondelinge presentaties en schriftelijke opdrachten (10).

 • Tentamen over de literatuur (20).

Het werkstuk moet voldoende zijn!

Blackboard

Ja. Voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, het aanlegggen van een gezamenlijke bibliografie en voor onderlinge communicatie.

Literatuur

 • Geoffrey Parker, The army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659 (tweede editie, Cambridge 2004; ISBN: 9780521543927).

Verdere literatuur op college.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Dr. R.P. Fagel.