Studiegids

nl en

Bestuur en politieke cultuur in de Republiek

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

Sinds het ontstaan van de Republiek is het uitzonderlijke karakter van haar politieke bestel in alle toonaarden benadrukt. Opvallende kenmerken die de Republiek tot een uniek geval in Europa maakten waren onder meer het collegiale bestuur, de vergaande decentralisatie en het bestuur van onderaf. Toch vertoonde de vroegmoderne Nederlandse staat veel overeenkomsten met zijn buurlanden. Dat gold misschien niet voor de meer in het oog lopende formele organisatie, maar wel voor de manier waarop de feitelijke macht werd uitgeoefend en voor de elites die het bestuur direct of indirect beheersten. Ook in de Republiek was het bestuur in handen van een kleine gepriviligeerde groep. In de dagelijkse praktijk maakte in de Republiek een beperkte, sociaal vrij homogene groep doorgewinterde bestuurders de dienst uit en was de macht in handen van een kleine gepriviligeerde groep. Dat was op lokaal en gewestelijk niveau over het algemeen zo, maar ook op het niveau van de Generaliteit. In dit college wordt onderzoek gedaan naar de selecte groep van bestuurders in de Staten-Generaal die als een soort constante kracht grotendeels het beleid bepaalden.

Leerdoelen

  • Kennis en inzicht in de politieke geschiedenis en de staatsinstellingen van de Republiek.

  • Kennismaking met wetenschappelijke discussie over politieke cultuur.

  • Het leren opzetten van een eigen literatuur- en bronnenonderzoek.

  • Zelfstandig bronnenonderzoek.

  • Schrijven van een onderzoeksverslag.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Totale studielast voor de cursus is 280 uur:

  • Uren die aan het volgen van college worden besteed: ( 2 uur p.w. x 14 weken) 28 uur.

  • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en tijd voor het maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 126 uur.

  • Het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek) : 126 uur.

Blackboard

Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, tussentijdse opdrachten, vragen aan docent en mededelingen.

Literatuur

Wordt op Blackboard ter beschikking gesteld en/of aangekondigd.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Dr. M.A. Ebben.