Studiegids

nl en

De huidige economische crisis in historisch perspectief

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit BA3-seminar is bestemd voor geschiedenisstudenten die een specialisatie kiezen in de economische geschiedenis.

Beschrijving

De economische recessie die in de Verenigde Staten begon in 2008, duurt langer voort dan verwacht. Het is inzichtelijk om deze neergang in de economische conjunctuur in een langer historisch perspectief te bezien. Met gebruikmaking van de meest recente literatuur trachten we de huidige crisis beter te begrijpen en deze te vergelijken met soortgelijke ontwikkelingen in het recente verleden. Te denken valt daarbij aan de recessie in de nasleep van de oliecrises in de jaren zeventig, de Scandinavische bankencrisis omstreeks 1990, de zgn. Tequila-crisis in Mexico in 1995 en de Aziëcrisis in 1997/98. Statistische informatie, dikwijls gehaald van internetbronnen, zal bij de vergelijking een belangrijke rol spelen; het is handig (maar niet vereist) het hulpvak ‘Statistiek voor historici’ te hebben gevolgd. Na een inleesperiode, waarin de algemene secundaire literatuur centraal staat, wordt een aantal aspecten van de historische vergelijking onder de deelnemers verdeeld op een dusdanige wijze dat een gemeenschappelijke visie ontwikkeld kan worden. De deelnemers schrijven, individueel of in samenwerking met anderen, een afsluitend werkstuk van 6000 woorden per persoon.

Leerdoelen

Studenten leren:

 • recente secundaire literatuur kritisch te lezen.

 • waar nodig, statisische gegevens betreffende het onderwerp te interpreteren.

 • een te zoeken naar elevante literatuur en gegevens betreffende het eigen onderwerp.

 • inhoudelijke afstemming op elkaars werk.

 • mondelinge en schriftelijke presentatie.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast = 280 uur, als volgt verdeeld:

 • Contacturen 28 uur.

 • Lezen van algemene literatuur 56 uur.

 • Presentaties 16 uur.

 • Werkstuk 180 uur.

Toetsing

 • Referaat en mondelinge presentatie 1/3.

 • Werkstuk 2/3.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt voor mededelingen aan de groep en uitwisseling van informatie.

Literatuur

 • Joseph E. Stiglitz, Freefall; America, free markets, and the sinking of the world economy (New York: Norton, 2010).

Verdere literatuur wordt op college kenbaar gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Dr. J.Th. Lindblad.