Studiegids

nl en

Grenzen trekken: gender, klasse en etniciteit

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

In beleid, in wetgeving, in de praktijk, in Kamerdebatten en in kranten wordt er verschil gemaakt: bijvoorbeeld naar klasse, etniciteit, gender, seksualiteit, opleiding, leeftijd of geloof. Soms gebeurt dat opzettelijk en expliciet, soms niet. Het trekken en hertrekken van grenzen en het maken van verschil leidden soms tot uitgebreide debatten en soms ook niet. Bepaalde grenzen zijn hard en lijken moeilijk te veranderen, andere blijken op een gegeven moment opnieuw getrokken te worden. Niet alle verschillen zijn op elk moment even belangrijk. In deze cursus gaat het om de verschillen die een verschil maakten.
Aan de hand van primaire bronnen (bijvoorbeeld Kamerdebatten en krantenartikelen) gaan we onderzoeken waar en wanneer verschil belangrijk werd gemaakt.

Leerdoelen

 • Inzicht verkrijgen in processen rond afbakening.

 • Inzicht in academische debatten over actuele onderwerpen.

 • Leren van vaardigheden voor het doen van zelfstandig onderzoek; schrijven werkstuk op basis van literatuur en archiefmateriaal.

 • Het mondeling presenteren van onderzoeksbevindingen.

 • Leren samenwerken.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal 280 uur:

 • Bijeenkomsten werkgroep: 36 uur.

 • Leeswerk plus materiaal zoeken voor het werkstuk: 102 uur.

 • Materiaal bestuderen voor werkstuk: 50 uur.

 • Referaat voorbereiden: 12 uur.

 • Werkstuk schrijven 80 uur.

Toetsing

 • Werkstuk (70%) paper van 8000 woorden.

 • Referaat, mondelinge presentatie (30%).

Blackboard

Informatie over de cursus wordt via Blackboard aangeleverd.

Literatuur

Literatuur bestaat uit een serie artikelen die via de website van de universiteitsbibliotheek kunnen worden gedownload. Informatie wordt aangeleverd bij de eerste bijeenkomst en via blackboard.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Mw. Prof. Dr. M.L.J.C. Schrover.