Studiegids

nl en

Scandinavië in de middeleeuwen: conflict en conflictbeheersing in de Vikingtijd en daarna

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald. Kennis van de middeleeuwse paleografie is welkom maar niet noodzakelijk.

Beschrijving

Scandinaviërs in de middeleeuwen? Dat zijn toch die Vikingen, die jongens die altijd rondlopen met een gehoornde helm, en alleen maar uit zijn op ruzie? Klopt dit beeld? In ieder geval niet wat betreft de helm: die werd pas in de 19de eeuw uitgevonden. En hoe zat het dan met dat ruzie zoeken? Dit college gaat over de wijze waarop de inwoners van het middeleeuwse Scandinavië met hun conflicten omgingen. Dan ging het niet alleen om geweld, wraak en weerwraak, maar ook om diplomatie en rechtspraak. Het concept van conflict zal het uitgangspunt vormen voor een analyse van een breed scala aan bronnen.

Leerdoelen

Kennis van en inzicht in de Scandinavische geschiedenis tot de zestiende eeuw.
Inzicht in het belang van conflict en conflictbeheersing in de middeleeuwen.
Zelfstandig opzetten en uitwerken van een onderzoek.
Analyse van originele bronnen in een historische context.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Seminar

Studielast

In totaal 280 uur.

Toetsing

  • Werkstuk.

  • Referaat.

Blackboard

Bij het college behoort een blackboardsite die gebruikt wordt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, voor het inleveren van opdrachten en andere vormen van communicatie.

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Meer informatie bij de docent: Dr. J.J. Wubs-Mrozewicz.