Studiegids

nl en

Archivistiek: hoe vind ik mijn weg in de archieven?

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Hoe vind ik mijn weg in de archieven? De meeste archieven zijn niet gevormd met het doel als historische bron te dienen. Ze zijn gecreëerd in het verlengde van de activiteiten van een persoon of organisatie met de bedoeling op een ander moment de vastgelegde informatie te kunnen raadplegen. Dit ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, om verantwoording af te kunnen leggen of om als bewijs te dienen. Het toegankelijk houden van de informatie voor de eigen organisatie was vooral bij de van oudsher grote informatieproducerende instellingen – zoals de overheid – een voortdurende bron van zorg en leidde tot verschillende archiefstelsels.
Voor de historicus die onderzoek wil doen in de archieven is kennis van vorming, bewaring en ordening van oude en moderne archieven onontbeerlijk. Tijdens het college maak je kennis met de verschillende archiefstelsels, het apparaat dat ter beschikking staat voor het doen van archiefonderzoek, de ontwikkeling van de organisatie van het openbaar archiefwezen en je oefent in de methodiek van het archiefonderzoek. Tijdens het college wordt ook een bezoek gebracht aan een archiefbewaarplaats en in een aantal colleges wordt met archiefmateriaal gewerkt.

Leerdoelen

 • Kennis van vorming, bewaring en ordening van oude en moderne archieven,

 • Zelfstandig kunnen werken in de meest voorkomende archiefstelsels,

 • Zelfstandig kunnen hanteren van het apparaat dat de archiefgebruiker ter beschikking staat.

 • De student is in staat relevante archieven te vinden ter beantwoording van een door hem/haar geformuleerde onderzoeksvraag.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege 70%

 • Werkcollege 30% (oefenen in de praktijk met excursie)

Studielast

De totale studielast voor de cursus is 140 uur:

 • Volgen van colleges: 28 uur

 • Bestuderen van literatuur: 40 uur

 • Maken van opdrachten: 30 uur

 • Maken van eindopdracht (incl. paper): 42 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met gesloten vragen en open vragen. (70%)

 • Onderzoeksopdracht (30%)

Blackboard

Communciatie vindt voornamelijk plaats via blackboard. Cursusmateriaal wordt grotendeels via blackboard beschikbaar gesteld

Literatuur

 • Yvonne Bos-Rops, Marijke Bruggeman en Eric Ketelaar, Archiefwijzer: handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland (Bussum 2005, 3e herz. druk) 55-87

 • Leen Dorsman, ‘De nieuwe eruditie. Het ontstaan van een historisch bedrijf’ in Jo Tollebeek e.a. (eds) De Palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden, 1500-2000 (Hilversum 2002) 159-176.

 • Jo Tollebeek, “De panoptische utopie van de historicus’ in: Toegang. Ontwikkelingen in de ontsluiting van archieven. Jaarboek 2001 Stichting Archiefpublicaties (Bergen op Zoom 2001) p. 76-91

 • Theo Thomassen, ‘Klassieke toegangen op archieven: een overzicht’ in Toegang. Ontwikkelingen in de ontsluiting van archieven. Jaarboek 2001 Stichting Archiefpublicaties (Bergen op Zoom 2001) p. 103-126

 • K.J.P.F.M. Jeurgens, Een brug tussen twee werelden. Inaugurele rede (Leiden 2005) [22pp]

Aanmelding

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Email: Prof.Dr. K.J.P.F.M. Jeurgens