Studiegids

nl en

Statistiek voor Historici

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Voor de bestudering van kwantitatieve bronnen uit het verleden zijn statistische technieken onontbeerlijk. Het Hulpvak Statistiek voor Historici biedt een introductie in de statistische methoden die speciaal zijn toegesneden op het historisch onderzoek. Het gaat daarbij met name om het lezen en interpreteren van statistische maten, tabellen en grafieken. Indexcijfers, frequentieverdelingen, correlatieberekening en steekproeven worden behandeld aan de hand van historische voorbeelden. De nadruk ligt op het begrijpen en interpreteren van de statistische maten. Het college geeft een korte inleiding in het gebruik van het programma Excel, dat zich bij uitstek leent voor het opstellen en bewerken van tabellen en het berekenen van statistische maten. Voor het volgen van dit vak is geen wiskundige voorkennis vereist, zodat het geschikt is voor studenten uit alle hoofdrichtingen in de geschiedenis.

Leerdoelen

 • Basiskennis van statistische methoden.

 • Basiskennis van het rekenbladprogramma Excel.

 • Inzicht in het lezen en interpreteren van tabellen.

 • Elementaire vaardigheden in het toepassen van statistische methoden zoals indexcijfers, gemiddelden, standaarddeviatie, frequenties, maten voor correlatie, beoordeling van steekproeven, met name ten behoeve van de hoofdrichting Sociale Geschiedenis en de subspecialisatie Economische Geschiedenis.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Studielast

 • Volgen van het college 10 × 2 = 20 uur.

 • Wekelijks voorbereiden lesstof 10 × 8 = 80 uur (totaal ca 300 pp.).

 • Wekelijkse opdrachten 10 × 2 = 20 uur.

 • Tentamen voorbereiden 20 uur.

 • Totale studielast 140 uur.

Toetsing

 • Opdrachten

 • Schriftelijk tentamen

Literatuur

*Charles H. Feinstein & Mark Thomas, Making History Count: a primer in quantitative methods for historians (Cambridge 2002). ISBN 0521806631.

Recommended additional reading:

 • B. Blondé, I. Devos, J. Hanus, W. Rykbosch, Trend en Toeval, Inleiding tot de Kwantitatieve Methoden voor Historici (Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2012) ISBN 978 90 5867 922 2.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Dhr. dr. J. Fynn-Paul.