Studiegids

nl en

Het Nederlands Zeewezen in een Globaliserende Wereld, 1945-2000

Vak
2013-2014

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

De centrale vraag voor dit college is “hoe reageerde het Nederlandse zeewezen op moderne globalisering?” De marine, de havens, de visserij en de scheepsbouwindustrie zijn ingrijpend veranderd in de periode na de Tweede Wereldoorlog tot het eind van de twintigste eeuw. De val van de Sovjet-Unie, grootschalige internationale handel en de teruglopende rol van de nationale overheid zorgde ervoor dat Nederlandse maritieme spelers zich op de wereldmarkt moesten begeven. In dit college gaan we opzoek naar de omgang van het Nederlandse zeewezen met moderne globalisering en bezoeken we de plekken waar deze veranderingen hun sporen hebben nagelaten. Met excursies naar musea en gastcolleges zullen we ons in korte tijd bekend maken met de ingrijpende veranderingen die zeevarend Nederland heeft doorgemaakt. Studenten kiezen een thema binnen dit overkoepelende onderwerp, schrijven daarover een werkstuk en delen hun specialistische kennis met de rest van de werkgroep.

Leerdoelen

  • Kennis nemen van de ontwikkelingen in maritiem Nederland in relatie tot moderne globalisering.

  • De invloed van moderne globalisering op maritiem Nederland herkennen in stedelijke omgevingen en museale collecties.

  • Het toepassen van een multidisciplinair perspectief op de geschiedenis van Nederland in relatie tot de oceanen, zeeën en rivieren.

  • Het zelfstandig opzetten, uitvoeren en presenteren van een onderzoek naar de Nederlandse maritieme geschiedenis in de moderne tijd.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast is 280 uur.

Toetsing

  • Werkstuk

  • Mondelinge presentatie

  • Participatie

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt voor het aanbieden van literatuur en het inleveren van opdrachten.

Literatuur

Zal in het eerste college worden bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Dr. K.J. Fatah-Black.