Studiegids

nl en

Vergelijkende koloniale geschiedenis: Nederlands- en Brits-Indië 1800-1950

Vak
2013-2014

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Dit werkcollege biedt een grondige vergelijking tussen de aard van het Nederlandse en Britse koloniaal bestuur, in het bijzonder de invloed van het bestuur op de inheemse samenlevingen in respectievelijk Nederlands-Indië en Brits-Indië. De vergelijking betreft de periode van c. 1750 tot de dekolonisatie. Ter oriëntatie wordt algemene literatuur besproken op college. Studenten kiezen vervolgens in koppels een deelonderwerp uit en werken binnen dat onderwerp samen de vergelijking tussen Nederlands- en Brits-Indië uit.

Leerdoelen

Grondige kennis van de geschiedenis van Nederlands en Brits Indië (ca 1750-1950); grondig (vergelijkend) inzicht in de aard van het Nederlandse en Britse koloniale bestuur; meer in het bijzonder de invloed van koloniaal bestuur en exploitatie op de samenlevingen van Zuid- en Zuidoost-Azië; Zelfstandig opzetten van literatuuronderzoek en verwerken in presentatie en werkstuk; Inzicht in vergelijkende methodes; Gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor een project.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • 130 uur literatuurstudie.

  • 30 uur college + voorbereiding.

  • 60 uur opdrachten voor college.

  • 60 uur schrijven werkstuk.

Toetsing

  • Werkstuk (70 %).

  • Referaat, mondelinge presentatie en participatie in college (30%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor algemene communictie tussen de groep en de docenten, het verspreiden van literatuur en het verzamelen van werkstukonderwerpen. Van studenten wordt verwacht dat ze actief gebruik maken van het discussieforum bij het vaststellen van hun werkstukonderwerp en het uitwisselen van tips over literatuur.

Literatuur

In de eerste vijf weken wordt gezamenlijk algemene oriënterende literatuur gelezen. De literatuurlijst wordt in januari op blackboard gezet en bestaat uit verschillende artikelen.

Aanmelding

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Mw. Dr. A.F. Schrikker.