Studiegids

nl en

Afrikanen in Amerika: Slavernij en emancipatie in de Verenigde Staten

Vak
2013-2014

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Ondanks haar traditionele toewijding aan liberale principes zoals vrijheid en gelijkheid is Noord-Amerika langer een onvrije samenleving geweest dan een vrije samenleving. Vanaf het moment waarop in 1619 de eerste scheepslading met twintig Afrikanen in Virginia arriveerde, ontwikkelde het instituut van de slavernij zich van een vaag gedefinieerd arbeidssysteem (in alle koloniën) tot een rigide hoeksteen van de economische, politieke en sociale orde, vooral in het Zuiden. De slavernij legde ook de grondslag voor bijna vier eeuwen gespannen rassenverhoudingen in de Verenigde Staten.

Dit werkcollege biedt een overzicht van de oorsprong, ontwikkeling en afschaffing van de Amerikaanse slavernij tussen 1619 en 1877, met regionale verschillen en ontwikkelingen door de tijd heen als uitgangspunten. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de slaven zelf, maar ook aan de slavenhouders en het systeem dat beide groepen met elkaar verbond. Studenten maken bovendien kennis met historiografische ontwikkelingen en debatten, en verkrijgen ervaring in het anayseren van primair bronnenmateriaal (zoals scheepsmanifesten, wetten, juridische documenten, plantagedocumenten, krantenadvertenties, slave narratives en interviews met slaven). Thema’s die aan bod zullen komen zijn onder meer: gedwongen migratie; creolisering; de ontwikkeling van racisme en othering; het zwarte gezin en het concept van ambiguous loss; de ideologie van paternalisme; slave agency en verzet; abolitionisme; en de ontwikkeling van tweederangsburgerschap na de bevrijding.

Leerdoelen

Dit college heeft de volgende doelen:

 • Studenten krijgen een overzicht van de geschiedenis van de Amerikaanse slavernij en emancipatie.

 • Studenten verkrijgen inzicht in relevante theorievorming op het gebied van slavernij, racisme en gedwongen migratie.

 • Studenten leren kritisch te reflecteren op literatuur en theorievorming, en een beargumenteerd oordeel te formuleren.

 • Studenten leren primair bronnenmateriaal kritisch te analyseren.

 • Studenten kunnen zelfstandig een werkstuk schrijven waarin een bepaald aspect van de slavernij wordt besproken met behulp van een theoretische invalshoek.

 • Studenten verkrijgen ervaring in het geven van een mondelinge presentatie.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege.

 • Zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Totale studielast voor de cursus is (10 EC x 28 uur =) 280 uur.

 • Colleges (2 uur per week x 14 weken =) 28 uur.

 • Voorbereidingstijd colleges (10 uur per week x 14 weken = ) 140 uur.

 • Schrijven van werkstuk (lezen ca. 500 pagina’s literatuur; schrijven = ) 112 uur.

Toetsing

 • Literatuurrecensies en bronanalysen.

 • Referaat.

 • Werkstuk.

Blackboard

Ja, voor mededelingen en collegeschema’s.

Literatuur

 • Ira Berlin, Generations of Captivity: A History of African-American Slaves (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003).

 • Peter Kolchin, American Slavery, 1619-1877 (New York: Hill & Wang, 1993).

 • Artikelen en bronnen (wordt in college bekend gemaakt).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: D.A. Pargas.