Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Sovjetunie

Vak
2013-2014

Literatuur is op 29/8 aangepast.

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

De Sovjetunie heeft lange tijd gegolden als het archetype van een totalitaire dictatuur. Onder hooggestemde idealen van menselijkheid en broederschap nam een kleine revolutionaire partij in 1917 de macht over in Rusland. Nergens anders ter wereld werd de greep van het regime op de samenleving zo volledig en was de vrijheid van de bevolking zo gering. Desondanks is het regime in 1991 ten val gekomen. Opmerkelijk genoeg gebeurde dit niet langs de weg van opstand en geweld, noch door toedoen of druk van buitenaf, maar als gevolg van een interne dynamiek in de verhouding tussen staat en samenleving. Hoe is deze ontwikkeling te verklaren?

De opbouw van de Sovjetunie onder Lenin en Stalin, en haar evolutie in de jaren daarna tot en met de uiteindelijke ondergang zullen in het werkcollege onderzocht worden vanuit de vraag: hoe verhield zich het revolutionaire regime tot de Russische samenleving? Daarbij zal speciale aandacht besteed worden aan vier thema’s: de ontwikkeling van de communistische partij en ideologie, de modernisering van de sovjetsamenleving, de relaties binnen het sovjetsysteem tussen de Russische en niet-Russische nationaliteiten, en de internationale betrekkingen van deze socialistische superstaat met de kapitalistische buitenwereld.

Leerdoelen

Het verkrijgen van:

 • gedegen kennis van de geschiedenis van de Sovjetunie aan de hand van een overzichtswerk over de Russische geschiedenis in de twintigste eeuw.

 • inzicht in de belangrijkste geschiedkundige problemen van de sovjetgeschiedenis aan de hand van aanvullende essays en documenten.

 • vaardigheid in het verrichten van een beperkte literatuurstudie over een zelfgekozen deelonderwerp uit deze geschiedenis.

 • het mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren in de werkgroep, en het zelfstandig schrijven van een wetenschappelijk werkstuk.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus 280 uur:

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed 28 uur.

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur 120 uur.

 • Tijd voor het maken van opdrachten 12 uur.

 • Tijd voor het schrijven van een werkstuk 120 uur.

Toetsing

 • Twee schriftelijk toetsen (midterm en eindterm) van elk vijf essayvragen.

 • Referaat, mondelinge presentatie plus hand-out.

 • Werkstuk van maximaal 5000 woorden.
  Resultaten van toetsen en werkstuk worden gemiddeld.

Blackboard

Ondersteuning via blackboard.

Literatuur

 • Ronald G. Suny, The structure of Soviet history. Essays and documents (New York en Oxford 2003) ISBN 0-19-513704-3.

 • David R. Marples, Russia in the Twentieth Century. The Quest for Stability (Longman; Harlow 2011) ISBN 978-1-40822-7.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Bij de docent via email.

Opmerkingen

Bij overtekening van dit werkcollege kan worden verzocht om deel te nemen aan dezelfde werkgroep die op dinsdagmiddag aangeboden wordt.