Studiegids

nl en

Herdenken in Nederland vanaf de 19e eeuw

Vak
2013-2014

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

In 2013 worden onder meer de afschaffing van de slavernij (1863) en de Vrede van Utrecht (1713) herdacht, en wordt een begin gemaakt met de herdenking en viering van 200 jaar koninkrijk. Wij herdenken dus wij bestaan, is wel eens gezegd, en we herdenken ook voortdurend: de Tweede Wereldoorlog is slechts het bekendste voorbeeld. Maar herdenken is ook lastig in onze maatschappij: wie en wat moeten we herdenken in een wereld waarin de relatie met het verleden niet vanzelf spreekt en de identiteit van naties of andere groepen ter discussie staat? De nadruk lijkt tegenwoordig te liggen op het herdenken van een traumatisch verleden, hoe komt dat? In ieder geval is het anders dan het herdenken in de negentiende eeuw was. In dit college kiezen de studenten een herdenking die ze meer in het bijzonder willen bestuderen: 1813; herdenkingen van de Opstand; maar ook socialistische herdenkingscultuur of de oorlog dan wel de vrouwenbeweging of het protestantisme etc. Gezamenlijk discussiëren we over het doel, het nut en de politieke betekenis van herdenken in het verleden en nu.

Leerdoelen

Kennis van en inzicht in:

  • De historiografie over herdenkingen.

  • De historische en politieke context en achtergrond van herdenkingen en de daarmee verbonden discussies over identiteit van herdenkingen in Nederland in heden en verleden.

  • De politieke en culturele ontwikkeling van Nederland in de 19e en 20e eeuw.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

280 uur.

Toetsing

  • Werkstuk, 70%.

  • Mondelinge presentaties, 20%.

  • Deelname aan de discussie, 10%.

Blackboard

Blackboard voor studiemateriaal en voor het plaatsen van werkstukken en opdrachten.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Prof. Dr. H. te Velde.

Opmerkingen

De docent is lid van het nationaal comité dat de herdenking van 200 jaar koninkrijk voorbereidt.