Studiegids

nl en

Grenzen aan de groei

Vak
2013-2014

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

In 1972 publiceerde de ‘Club van Rome’ de studie Grenzen aan de groei’, waarin werd betoogd dat de grondstoffenvoorraden in de wereld binnen afzienbare tijd zouden opraken. In dit college bekijken we de ontvangst van dit rapport en de reacties op het rapport in Nederland. We zullen analyseren hoe het debat over duurzaamheid zich sindsdien heeft ontwikkeld en welke consequenties dit had voor het economisch beleid. Daartoe wordt onder meer de berichtgeving in de kranten geanalyseerd. We zullen ook aandacht besteden aan alternatieve groei-indicatoren zoals de HDI en concepten als de steady-state economy.

Leerdoelen

 • Het verwerven van brede kennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van de subspecialisatie Economische Geschiedenis, met name van de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw.

 • Inzicht in de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving en inzicht in de interactie tussen beleid en economie.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • Bijeenkomsten 2 uur x 13 weken = 26 uur.

 • Bijeenkomsten voorbereiden (ca 42 pp) = 6 uur x 13 weken = 78 uur.

 • Referaat voorbereiden = 8 uur.

 • Overige opdrachten (discussiebijdragen BB etc) = 12 uur.

 • Materiaal voor werkstuk zoeken en bestuderen = 76 uur.

 • Werkstuk schrijven = 80 uur.

 • Totaal 280 uur (10 EC).

Toetsing

 • Referaat, mondelinge presentatie.

 • Participatie in de discussie.

 • Werkstuk circa 6.000 woorden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, samenvattingen, discussiestellingen, discussiefora, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten.

Literatuur

De lijst met te lezen artikelen wordt bij de aanvang van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Dr. L.J. Touwen.