Studiegids

nl en

Agressie en geweld

Vak
2013-2014

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

In dit college wordt de vraag gesteld waarom en op welke wijze mensen in het verleden geweld gebruikten. We bespreken in het college de historische ontwikkeling van geweld, moord en doodslag. We kijken daarbij naar verschillende vormen van individueel en collectief geweld: vanuit de staat, tussen mannen en vrouwen, tussen mannen onderling, kindermoord, geweld in de naam van religie. Dit zal gebeuren aan de hand van verschillende theorieën, die door historici, sociologen en antropologen zijn ontwikkeld om geweld in vroegere en hedendaagse samenlevingen te verklaren. Deze theorieën zullen worden getoetst aan de historische ontwikkeling van allerlei vormen van geweld, zoals geweld onder jongeren, geweld tussen mannen en vrouwen, geweld bij sport, en geweld in naam van de godsdienst.

Leerdoelen

 • De studenten krijgen een overzicht van de geschiedenis van verschillende vormen van individueel en collectief geweld vanaf de late Middeleeuwen tot de 20ste eeuw.

 • Studenten verkrijgen inzicht in relevante theorievorming op het gebied van individueel en collectief geweld in historisch perspectief.

 • Studenten leren kritisch te reflecteren op literatuur en theorievorming, en een beargumenteerd oordeel te formuleren.

 • Studenten kunnen zelfstandig een werkstuk schrijven waarin een bepaald aspect van geweld in het verleden wordt besproken met behulp van een theoretische invalshoek.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

 • werkcollege.

 • zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

 • Totale studielast voor de cursus is (10 EC x 28 uur =) 280 uur.

 • Colleges (2 uur per week x 14 weken =) 28 uur.

 • Voorbereidingstijd colleges (10 uur per week x 14 weken = ) 140 uur.

 • Schrijven van werkstuk (lezen ca. 500 pagina’s literatuur; schrijven = ) 112 uur.

Toetsing

 • Werkstuk (80%).

 • Referaat (10%).

 • Participatie (10%).

Blackboard

Ja, voor mededelingen en collegeschema’s.

Literatuur

 • Pieter Spierenburg, Violence and Punishment: Civilizing the Body Through Time (Cambridge: Polity Press, 2012). Te bestellen bij boekhandels (ca. 25 euro).

 • Artikelen (wordt in college bekend gemaakt).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Dhr. M. van Rossum MPhil.