Studiegids

nl en

Van baby tot student: jeugd in de Oudheid

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Voor geschiedenisstudenten: BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.
Voor overigen: propedeusecollege Oude Geschiedenis.

Beschrijving

In ‘van baby tot student’ bespreken we de eerste 20 jaar van het leven van jongens en meisjes in de Oudheid. Er zijn veel vragen en discussies over hoe de jeugd in de Oudheid werd gezien en beleefd. Het was de gewoonte een kind naar een voedster te brengen: hielden ouders dan wel van hun kinderen? En werden kinderen als een ‘ander soort’ mens, met speciale wensen en verlangens, gezien zoals wij dat doen (denk aan de industrie van speciale baby- en kinderproducten)? Of waren kinderen in de ogen van de maatschappij ‘niet-volgroeide volwassenen’? Was er zoiets als een puberteit in de antieke wereld? Ook het studentenleven komt aan bod: een leven als student was niet voor iedereen weggelegd. Wat waren de mores van het studentenleven?

Dit college biedt inzicht in een levensfase van de antieke mens die vaak onderbelicht blijft – maar juist door de jeugd (en percepties daarvan) onder de loep te nemen krijgen we inzicht in debatten over hoe de levensfasen in relatie tot elkaar stonden. Ook onze eigen debatten, bv. jongeren tegenover ouderen in deze crisis, komen weer in een ander licht te staan.

Leerdoelen

 • Inzicht in antieke teksten en archeologische bronnen.

 • Bronkritiek en bronanalyse.

 • Verwerken en structureren van informatie in een wetenschappelijk stuk.

 • Inzicht verkrijgen in historische debatten over de jeugd en daarmee in onze eigen ideeen over de jeugd.

 • Kennis van sociaal-economische structuren; de antieke stad; mentaliteitsgeschiedenis; antieke religie; cultuurcontact voor zover dat de jeugd betreft.

Rooster

Zie hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • Totaal: 280 uur.

 • Volgen college: 28 uur.

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en voorbereiding primaire bronnen: 42 uur.

 • Schrijven werkstuk (inclusief inlezen/onderzoek) 210 uur.

Toetsing

 • Werkstuk (75% van eindcijfer).

 • Referaat, mondelinge presentatie, participatie (25% van eindcijfer).

Blackboard

Ja, voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten, selectie primaire bronnen ter discussie.

Literatuur

De literatuur wordt op college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

E-mail:
Mw. Dr. K. Beerden MPhil.

Opmerkingen

Studenten van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur hebben toegang tot dit werkcollege. In overleg met de docent kunnen ze dit werkcollege volgen voor 5 of 10 ECTS.