Studiegids

nl en

Dagelijks leven in de middeleeuwen

Vak
2013-2014

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Simpele vragen zijn niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Hoe zagen gewone mensen in de middeleeuwen er uit? Wat aten en dronken ze? Hoe waren ze behuisd? Wat voor kleren hadden ze aan? Poetsten ze hun tanden en gingen ze in bad? Gingen ze wel eens op reis en hoe ging dat dan? En wat als ze in handen van justitie vielen? Dit soort vragen staat centraal in een zoektocht die langs verschillende typen bronnen en onderzoeksmethoden leidt, inclusief historische romans en speelfilms, experimentele archeologie en re-enactment.

Leerdoelen

Kennis van de belangrijkste benaderingen binnen de moderne, multidisciplinaire, studie van de middeleeuwse materiële cultuur. Oefening in gericht wetenschappelijk onderzoek naar de materiële cultuur van de late middeleeuwen, voornamelijk op basis van secundaire literatuur. Het verschaffen van inzicht in de wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en populaire verbeelding.

Rooster

Zie hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • Inleidende lectuur en voorbereiding colleges: 40 uur.

 • Volgen colleges: 2 uur x 12 weken: 24 uur.

 • Literatuuronderzoek en schrijven literatuurrapport: 40 uur.

 • Voorbereiding referaat: 20 uur.

 • Onderzoek: 80 uur.

 • Schrijven eindwerkstuk: 80 uur.

Toetsing

 • Literatuurrapport: 20%.

 • Referaat: 20%.

 • Eindwerkstuk: 60%.

Blackboard

Ja

Literatuur

Verplicht:

 • Ian Mortimer, The time traveller’s guide to medieval England (London 2008; of latere druk).

Aanbevolen zijn verder:

 • Christopher Dyer, Standards of living in the later Middle Ages. Social change in England c. 1200-1520 (Revised edition: Cambridge 1998; of latere druk).

 • Chiara Frugoni, Books, banks, buttons and other inventions from the Middle Ages (New York etc. 2003)(orig. Italiaans, 2001).

 • Robert Fossier, The axe and the oath. Ordinary life in the Middle Ages (Princeton & Oxford, 2010)(orig. Frans, 2007).

Aanmelden

Via uSis.

Contact

E-mail: Prof. Dr. P.C.M. Hoppenbrouwers.