Studiegids

nl en

Maritieme imperia in Middeleeuws Europa

Vak
2013-2014

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Als heersers over land waren de grote monarchieën van middeleeuws Europa slechts in geringe mate betrokken bij de zee. De Noormannen vormden hierop een uitzondering. De Noorse expansie van de negende en tiende eeuw was vooral over zee gericht en reikte van de oostkust van Noord-Amerika tot Sicilië. In de marge van de grote koninkrijken, waarvan de grenzen rond 1200 voorlopig getrokken waren, bleven verstedelijkte kustgebieden over, die handelsnetwerken opbouwden van uiteenlopende omvang: Genua, Venetië en Catalonië aan de Middellandse zee, Normandië en Bretagne aan de Atlantische Oceaan, de Hanze aan de Oostzee. Vervolgens begon in de vijftiende en zestiende eeuw de koloniale of overzeese expansie, waarbij Portugal en Spanje het voortouw namen. Al deze gebieden alsook het Noormannenrijk kunnen worden aangeduid als ‘maritieme imperia’. In het college zullen de algemene en bijzondere kenmerken van deze maritieme imperia in vergelijkend perspectief worden onderzocht. Naast politieke, economische en militaire factoren waren technologische en scheepsbouwkundige ontwikkelingen bepalend voor de opkomst en ondergang van de maritieme imperia.

Leerdoelen

  • Kennis van maritieme imperia in vergelijkend perspectief.

  • Het systematisch leren zoeken naar en bestuderen van relevante secundaire literatuur en eventueel gepubliceerd bronnenmateriaal.

  • Het leren formuleren van een vraagstelling en uitwerken daarvan.

  • Systematische verslaglegging in de vorm van een wetenschappelijk verantwoord historisch werkstuk.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • 280 uur.

Toetsing

  • Werkstuk (50%).

  • Referaat (25%).

  • Participatie tijdens de werkcolleges (25%).

Blackboard

Ja, voornamelijk ten behoeve van gezamenlijk bibliografisch onderzoek.

Literatuur

De volgende literatuur komt beschikbaar op een plank in de UB:

  • F. Fernández-Armesto, Pathfinders. A global history of exploration (New York en Londen 2006 of latere druk) hoofdstuk 4. pp. 109-151.

Daarnaast is digitaal beschikbaar:

  • H.R. Clark, ‘Frontier discourse and China’s Maritime Frontier: China’s Frontiers and Encounter with the Sea thourgh Early Imperial History’, Journal of World History 20 nr. 1 (2009) 1-33.

Verdere literatuur wordt tijdens het college opgegeven.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Dr. L.H.J. Sicking.