Studiegids

nl en

The Rise of the West: handelskapitalisme, globalisering en industriële revoluties, 1688-1914

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Een van de meest opvallende kenmerken van de westerse wereld in de moderne tijd is de structurele economische groei. Hoewel historici het niet eens zijn over de oorzaak en de verspreiding van dit fenomeen, is het duidelijk dat in delen van West-Europa en Noord-Amerika factoren aanwezig waren die elders ontbraken. Dit college gaat over de Rise of the West en het fascinerende debat dat daarover in verschillende wetenschappelijke disciplines wordt gevoerd.

Het college begint met de groei van handelskapitalisme in Europa vanaf ca. 1500 en behandelt de transitie van het economisch leiderschap van Zuid- naar Noordwest-Europa. Als erfgenaam van een West-Europese handelskapitalistische traditie werd Engeland na 1688 het bolwerk van de eerste Industriële Revolutie, die de deur opende voor de uitbreiding van industrieel kapitalisme in West Europa en Noord Amerika.

De collegereeks behandelt de debatten in de historiografie over thema’s als de ontwikkeling van de wereldeconomie, het optreden van globalisering in de geschiedenis, en institutionele en technologische verandering. Tegen die achtergrond worden de historische gebeurtenissen en ontwikkelingen geplaatst zodat de deelnemers aan het college kennis opdoen over de stand van het debat over globalisering en het belang van handelskapitalisme en industriële revoluties voor the Rise of the West.

Leerdoelen

 • Basiskennis van concepten zoals handelskapitalisme, industriëel kapitalisme , wereldeconomie, historische globalisering.

 • Institutionele en technische veranderingen en Rise of the West.

 • Historisch inzicht in de industrious revolution en industriële revoluties.

 • Kritisch inzicht in de debatten over de Rise of the West.

 • Gebruik maken van theoretische debatten als achtergrond voor toekomstig bronnenonderzoek in economisch- en sociaal-historische onderwerpen.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • College: 28 uur

 • Literatuur bestuderen: 60 uur (5 uur per week)

 • Essays/onderzoek: 40 uur

 • Tentamens: 12 uur

Toetsing

 • Twee essays

 • Twee tentamens

Blackboard

Gebruik voor toegang tot de syllabus, voorbeeldvragen en opdrachten.

Literatuur

 • Cameron en Neal, A Concise Economic History of the World (vierde editie).

 • Lijst van extra literatuur in de syllabus.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr. J. Fynn-Paul.