Studiegids

nl en

Staat en natie vanaf ca. 1500 tot heden vanuit vergelijkend wereldhistorisch perspectief

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Een belangrijk thema in de geschiedenis van zowel de vroegmoderne als de moderne tijd is staats- en natievorming. Dit college bespreekt hoofdlijnen van de geschiedenis van dit thema vanaf ongeveer 1500 tot heden, maar dan expliciet vanuit vergelijkend wereldhistorisch perspectief. De natiestaat komt dan als relatief jonge verschijning naar voren, als opvolger van dynastieke constellaties die meestal uit verschillende volkeren bestonden. Daarnaast leidt het wereldhistorische perspectief direct naar de vraag waarom de ontwikkelingen in Europa en Azië op den duur uit de pas gingen lopen. Hierdoor wordt de ogenschijnlijk vanzelfsprekende vorming van de moderne natiestaat in Europa gerelativeerd.

Aan de orde komen onder meer theorieën over staatsvorming en nationalisme, de geleidelijke overgang van veelvolkerenstaten en rijken naar de natiestaat in Europa en Azië, de pre-koloniale, koloniale en post-koloniale staatsvorming in Afrika, het vraagstuk van staat en natie in Centraal-Europa en het probleem van de etnische minderheden, staatsvorming en nationalisme in de Verenigde Staten, regionalisme in Europa en de Europese Unie als bovenstatelijk instituut.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in de Europese geschiedenis vanaf ca. 1500 in een mondiaal vergelijkend perspectief, in het bijzonder kennis van en inzicht in de ontwikkeling en rol van natie- en staatsvorming.

  • Kennis van en inzicht in de belangrijkste theoretische en historiografische discussies op het terrein van bovenstaand gebied.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • Totale studielast voor de cursus : 5 ects = 140 uur (eventueel uit te breiden tot 10 ects = 280 uur).

  • Uren die aan het volgen van college worden besteed 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur.

  • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en voorbereiden van opdrachten en het tentamen: 112 uur (bij 10 ects is dit 252 uur).

Toetsing

  • Tussentoets aan de hand van een essayvraag (30%)

  • Afsluitend schriftelijk tentamen met essayvragen naar aanleiding van de verplichte literatuur en de stof van de hoorcolleges (70%)

Het is mogelijk de studielast voor dit college uit te breiden tot 10 ECTS. De daarvoor vereiste extra inspanning bestaat uit een mondeling literatuurtentamen over een van de behandelde deelonderwerpen naar keuze, af te leggen bij de betreffende docent. Neem voor de literatuur en voor de afspraak van een tentamendatum zelf contact op met de docent.

Blackboard

Ja, o.m. voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, de PP-presentaties van de docenten, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten.

Literatuur

  • Azar Gat, Nations: The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism (Cambridge 2013)

  • Timothy Baycroft, Nationalism in Europe 1789-1945 (Cambridge UP 1998)

Aanmelding

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. P.G.C. Dassen.