Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Europese Expansie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

Dit college biedt een Nederlands venster op de recente wereldgeschiedenis (1500 tot heden) over het algemeen en die van de Europese expansie in Afrika, Azië en Amerika in het bijzonder. De geschiedenis van de Nederlandse overzeese expansie staat weliswaar centraal maar zal in de colleges steeds in een veel bredere mondiale context besproken worden. Zo zullen vergelijkingen met andere expansieprocessen worden gemaakt, zowel vanuit Europa (Spanje, Portugal, Engeland, Frankrijk, Rusland) als daarbuiten (Japan, China, Amerika). Ook zal een serieuze poging worden ondernomen om de Nederlandse expansie vanuit de steeds weer andere en veranderende dynamiek van de overzeese gebieden te verstaan. Hierdoor ontstaat niet alleen een uniek Nederlands blikveld op allerlei regionale ontwikkelingen, maar wordt ook de Nederlandse expansie opgenomen in de geschiedenis van Afrika, Azië en Amerika. Ligt in het eerste deel van het college (Gommans) de nadruk op het optreden van de Europese compagnieën, in het tweede deel (Van den Doel) zal de territoriale kolonisatie van de wereld de meeste aandacht krijgen. Ligt het accent op de politiek-militaire en economische (monopolies, plantages, slavernij) vormen van expansie en kolonisatie, ook de culturele wisselwerking (bv in schilderkunst en wetenschap) tussen Nederland en de overzeese gebiedsdelen zal de nodige aandacht krijgen. Zoals we zullen zien leverde de Nederlandse expansie een belangrijke bijdrage aan de toenemende economische én culturele globalisering van de wereld. Ten slotte zullen we stilstaan bij de wijze waarop de overzeese expansie terugsloeg op de eigen samenleving (bv in literatuur, architectuur, tuinen) en stellen we ons de vraag in hoeverre Nederland eigenlijk veranderde dankzij de intensieve wisselwerking met de overzeese gebieden.

Leerdoelen

Samenhangend overzicht van de geschiedenis van de Europese expansie, meer in het bijzonder toegepast op de ervaringen van Nederland, maar steeds in een vergelijkende en verbindende mondiale context.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

140 uur:

  • colleges (incl. bestudering): 40 uur.

  • 700 pp literatuur: 100 uur.

Toetsing

schriftelijk tentamen (100 %) met essayvragen aan het einde van de cursus

Blackboard

Ja, ter informatie en verspreiding PP-presentaties.

Literatuur

  • Piet Emmer en Jos Gommans, Aan de rand van de wereld: Geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800 (Amsterdam, 2012): verplicht: pp. 7 – 137; 443-461; keuze uit Tweede (pp. 137-271).

  • Wim van den Doel, Zover de wereld strekt. Geschiedenis van Nederland overzee vanaf 1800 (Amsterdam, 2011).

Aanmelding

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Email: Prof.dr. J.J.L. Gommans.