Studiegids

nl en

De Nederlandse natie in wording 1813-1913: de eerste eeuw van het koninkrijk

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Gedurende de eerste eeuw van het bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden veranderde de politieke cultuur ingrijpend. Democratische instellingen – volksvertegenwoordiging, politieke partijen, pers en kiesrecht – ontstonden of ondergingen tussen 1813 en 1913 fundamentele veranderingen. Ook de betekenis van het begrip ‘politiek’ zelf veranderde in de loop van die eeuw ingrijpend. Aan de hand van centrale thema’s en gebeurtenissen worden deze veranderingen geïllustreerd, uitgelegd en verklaard. Hierbij valt te denken aan thema’s als koningschap en constitutie, democratisering en burgerschap, sociaal verzet, politieke partijvorming en nationalisme, religie en verzuiling.

Leerdoelen

  • Verwerven kennis en inzicht in de belangrijkste politieke, sociaal-economsiche en culturele ontwikkelingen in Nederland in de periode 1813-1913.

  • Kennismaking met politieke cultuur-benadering.

  • Kennismaking met analyse primair bronmateriaal.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • Studielast totaal: 140 uur.

  • Colleges: 24 uur.

  • Literatuurstudie en schrijven bronverslag: 126 uur.

Toetsing

  • Studenten schrijven halverwege de cursus een kort essay waarin een relevante bron naar keuze wordt geanalyseerd. Het cijfer voor dit ‘bronverslag’ telt voor 30% mee in het eindcijfer.

  • Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen.

Blackboard

Mededelingen, literatuurtips en informatie over het te schrijven bronverslag verschijnen op Blackboard.

Literatuur

  • Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813 (diverse edities leverbaar, ook te downloaden via DBNL).

  • Ido de Haan, Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek in de negentiende eeuw (Amsterdam: Wereldbibliotheek 2003).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Email: Dr. D. Bos.

Opmerkingen

Uitbreiding tot 10 ECTS is mogelijk door het schrijven van een paper van ca. 3000 woorden op basis van ten minste 300 a 400 pagina’s extra literatuur.