Studiegids

nl en

Geschiedenis van de wereldeconomie in de twintigste eeuw

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit hoorcollege biedt een overzicht van de ontwikkeling van de wereldeconomie in de twintigste eeuw. Uitvoerige aandacht wordt besteed aan de ‘globalisering’, de veranderende structuur van de wereldeconomie en de veranderende rol van de natie-staat. Vervolgens komt een drietal soorten stromen in de internationale economie aan bod: goederen (handel), kapitaal (investeringen) en mensen (arbeid). Het institutionele kader, in het bijzonder het internationale monetair systeem, wordt geschetst. Tot de centrale thema’s van het hoorcollege behoren eveneens de relaties tussen Noord en Zuid, de relatie tussen Amerika en Europa, en de perioden van crisis die optraden in de jaren dertig en zeventig. Het college eindigt met beschouwingen over crisismanagement en de reikwijdte van het fenomeen ‘globalisering’. Ook de huidige kredietcrisis komt hierbij aan de orde.

Leerdoelen

Het verwerven van brede kennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van de subspecialisatie Economische Geschiedenis, met name van de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw; alsmede inzicht in de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving en inzicht in de interactie tussen beleid en economie.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege.

 • Zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

 • Volgen van het college 2 × 13 = 26 uur.

 • Wekelijks voorbereiden literatuur 12 × 7,5 = 90 uur totaal ca 500 pp.

 • Tentamen voorbereiden 24 uur.

 • Totale studielast 140 uur.

Toetsing

 • Schriftelijk tussententamen met enkele essayvragen 40%.

 • Schriftelijk eindtentamen met enkele essayvragen 60%.

Voor de uitbreiding:

 • Werkstuk.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, proeftentamens, samenvattingen, etc.

Literatuur

 • Jeffry A. Frieden, Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century (New York, Norton 2006).

 • D. Held e.a., Global transformations: Politics, economics and culture (Stanford: Stanford University Press, 1999).

 • Indien studenten het vak willen uitbreiden naar 10 ects wordt extra literatuur opgegeven; deze wordt bij de aanvang van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr. J.Th. Lindblad, Dr. L.J. Touwen.