Studiegids

nl en

Propedeuse HC MG (Middeleeuwse Geschiedenis)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

Het hoorcollege geeft een uiteenzetting van de hoofdlijnen van de Europese geschiedenis van de vierde tot het begin van de zestiende eeuw op basis van het handboek. Om het college te kunnen volgen is het nodig het bijbehorende hoofdstuk in het handboek goed voor te bereiden.

Leerdoelen

  • kennis van de belangrijkste politiekinstitutionele, sociaal-economische en cultureel-religieuze ontwikkelingen in de Middeleeuwen

  • inzicht in de middeleeuwse wortels van de Europese geschiedenis

Rooster

zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstudie

Toetsing

Schriftelijk tentamen. Deeltentamen 1 en 2 hebben respectievelijk de uSis studiegidsnummers 5771V126AD en 5771V126BD

Blackboard

Literatuur

  • Wim Blockmans en Peter Hoppenbrouwers, Introduction to Medieval Europe 300-1550 (Londen, New York 2014), Second Edition.

Aanmelden

Alle eerstejaars propedeuse-studenten zijn voor het hoorcollege en de reguliere deeltentamens automatisch aangemeld. Alle overige studenten en alle deelnemers aan het herkansingstentamen dienen zich aan te melden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Bij de docenten: Dhr. Prof. dr. P.C.M. Hoppenbrouwers

Opmerkingen

Een volledig overzicht van de colleges staat in het werkboek.