Studiegids

nl en

Propedeuse HC AGN (Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

Het hoorcollege volgt de behandeling van het handboek in de werkcolleges op de voet en diept steeds een of meer cruciale onderwerpen uit die in het gedeelte staan van het handboek dat voor de betreffende week is gelezen. Dit hoorcollege biedt dus geen handboekbegeleiding; die wordt in de bijbehorende propedeuse werkcolleges gegeven.

Leerdoelen

Het verdiepen van de overzichtskennis van de Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de hand van de behandeling van de gekozen onderwerpen.

Rooster

zie rooster

Onderwijsvorm

hoorcollege en zelfstudie

Toetsing

Deeltentamen 1 en 2 hebben respectievelijk de uSis studiegidsnummers 5771V109AD en 5771V109BD

  • Schriftelijk tentamen met open vragen over hoorcollege, handboek en reader, verdeeld in twee deeltentamens na blok 1 en na blok 2

  • Deeltentamen AGN 1: McKay hoofdstukken 12 t/m 16; Hoorcolleges AGN van het eerste blok van het eerste semester. Het cijfer wordt bekend gemaakt, maar de student krijgt nog geen studiepunten.

  • Deeltentamen AGN 2: McKay hoofdstukken 17 t/m 21; Reader ‘Teksten voor het propedeuse-college Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd’; Hoorcolleges AGN van het tweede blok van het eerste semester.

De student krijgt een eindcijfer gebaseerd op de resultaten van beide deeltentamens, voor 5 ECTS.

Blackboard

Ja

Literatuur

  • John P. McKay, Bennett D. Hill, John Buckler en anderen, A History of Western Society. Since 1300, Tenth edition (Boston en New York 2011). Isbn-10: 0-312-63827-2 of isbn-13: 978-0-312-63827-6

  • Sesamatlas bij de wereldgeschiedenis. Kaarten en chronologisch overzicht. Deel 1: Van prehistorie tot Franse Revolutie (Apeldoorn 1992)

  • Reader Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd.

Aanmelden

Alle eerstejaars propedeuse-studenten zijn voor het hoorcollege en de reguliere deeltentamens automatisch aangemeld. Alle overige studenten en alle deelnemers aan het herkansingstentamen dienen zich aan te melden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Bij de coördinator propedeuseonderwijs AGN Prof.dr. J.F.J. Duindam