Studiegids

nl en

Propedeuse HC OG (Oude Geschiedenis)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

Het hoorcollege biedt een overzicht van de Oude Geschiedenis van de Archaïsche Tijd tot de Late Oudheid. Het wordt sterk aanbevolen de opgegeven pagina’s van het handboek voor aanvang van het college te bestuderen.

Leerdoelen

Het verwerven van globale kennis van de geschiedenis van de Oudheid in de context van de Euraziatische geschiedenis. Nadruk ligt op het historische overzicht van de Griekse en de Romeinse wereld (van de 10e eeuw voor Chr. tot de 6e eeuw na Chr.) en op de grote maatschappelijke structuren: economisch leven, sociale hiërarchie en politieke organisatie.

Rooster

zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstudie

Toetsing

Dit hoorcollege wordt getoetst door twee schriftelijke tentamens (deeltentamen 1 en deeltentamen 2) over de opgegeven pagina’s van het handboek. Ieder deeltentamen vormt 50% van het eindcijfer. Het maken van (onbecijferde) diagnostische zelftoetsen via Blackboard maakt deel uit van dit college.
NB: Deeltentamen 1 en 2 hebben respectievelijk de uSis studiegidsnummers 5771V130AD en 5771V130BD

Blackboard

Zie Blackboard (met o.a. proeftentamen en overzicht van te bestuderen pagina’s)

Literatuur

  • F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis, herziene 11de druk of latere druk, Amsterdam 2008 Ambo / Anthos ISBN 978 90 2632173 3.

Aanmelden

Alle eerstejaars propedeuse-studenten zijn voor het hoorcollege en de reguliere deeltentamens automatisch aangemeld. Alle overige studenten en alle deelnemers aan het herkansingstentamen dienen zich aan te melden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Bij de docenten: prof.dr. L. de Ligt