Studiegids

nl en

Duurzaamheid

Vak
2013-2014

LET OP: Literatuurlijst is aangepast per 10 maart 2014.

Toegangseisen

De cursus is in principe alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Bij hoge uitzondering worden in overleg met de docenten ook andere studenten toegelaten.
Dit vak is wel toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot het pre-master programma voor de master CA-OS.

Beschrijving

De cursus is een inleiding in de ecologische antropologie. Centraal staat de wederkerige relatie tussen mensen en natuur. Hoe gebruiken verschillende samenlevingen hun natuurlijke hulpbronnen? En hoe kunnen culturen zich aanpassen aan hun soms snel veranderende leefomgeving? In de cursus ligt de nadruk op het verwerven van theoretische kennis, als basis voor de interdisciplinaire milieuantropologie en ontwikkelingssociologie vakken in het 3de jaar. Eén van de uitgangspunten van de cursus is dat de antropologie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de analyse en oplossing van hedendaagse armoede-en milieuproblemen.

Leerdoelen

 • Verwerven van theoretische kennis in de ecologische antropologie;

 • Bekwamen in de analyse van milieu- en ontwikkelingsproblematiek met gebruik van antropologische theorie en methoden;

 • Oefening in basale academische vaardigheden.

Rooster

 • Colleges:
  Dinsdagen en donderdagen van 1 april t/m 22 mei 2014, 11-13 uur, op dinsdagen zaal 1A22, op donderdagen zaal 5A37.
  LET OP: Geen colleges 6 en 8 mei 2014.

 • Tentamen: dinsdag 27 mei 2014, 10-13 uur, zaal SB11, Pieter de la Courtgebouw.

 • Herkansing: donderdag: 26 juni 2014, 10-13 uur, zaal 1A37, Pieter de la Courtgebouw.

Onderwijsvormen

Totaal 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

 • Colleges: 14 × 2 uur (42 sbu)

 • Werkgroep: 12 × 1 uur (24 sbu)

 • Literatuur: 480 pagina’s (80 sbu)

 • Boekbespreking: 500 pagina’s aan literatuur + essay max 3 pag. (100 sbu)

 • Presentatie (34 sbu)

Toetsing

 • Presentatie 30 %

 • Boekbespreking 30 %

 • Tentamen 40 %

Toelichting opdrachten:

 • Presentatie: een korte presentatie (15 min.) over een hoofdstuk naar keuze uit Dove & Carpenter (2008). De presentatie moet de volgende elementen bevatten: samenvatting van het hoofdstuk; maatschappelijk en wetenschappelijke context; achtergrond van de auteur; relevantie voor hedendaagse milieu- en ontwikkelingsproblematiek.

 • Boekbespreking: een essay (max. 2000 woorden) over het boek van Jared Diamond (2005). Het essay moet de volgende elementen bevatten: een korte samenvatting van het boek; analyse van één onderwerp met behulp van milieu-antropologisch theorie (op basis van het boek van Dove & Carpenter 2008); relatie van het onderwerp aan de actualiteit.

 • Vragen voor colleges en excursies: Lees de specifieke literatuur behorende tot de colleges en formuleer minimaal 3 vragen voor de docent. Stuur deze vragen minimaal één dag van te voren naar: ploegjvander@fsw.leidenuniv.nl

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om het gedetailleerd cursusprogramma en de opdrachten bekend te maken. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur (per 10-3-2014)

 • Dove, M.R.& C. Carpenter (eds.). 2008. Environmental anthropology: a historical reader. London: Blackwell Pub.

 • Diamond, J. 2005. Collapse; how societies choose to fail or survive. New York: Penguin

Aanmelden

 • Inschrijving geschiedt via Usis alleen voor “hoorcollege HC” en “tentamen TEN” (geen practicum of werkgroep!). Bij problemen met Usis-inschrijving, raadpleeg de Usis-helpdesk van de FSW .
  Bij aanhoudende problemen, stuur een mailtje naar secrcaos@fsw.leidenuniv.nl met het verzoek om je op de deelnemerslijst te zetten.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

 • Pre-master studenten dienen hun toelatingsprocedure voor de master CA-OS te hebben afgerond en formeel te zijn toegelaten tot het premaster programma. Zij hoeven zich niet aan te melden via uSis maar dienen zich wel in te schrijven op Blackboard.

Contact

Dr. J. van der Ploeg 071-527 3669, ploegjvander@fsw.leidenuniv.nl