Studiegids

nl en

Media Worlds

Vak
2013-2014

Toegangseisen

De cursus is in principe alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Bij hoge uitzondering worden in overleg met de docenten ook andere studenten toegelaten.
Dit vak is wel toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot het pre-master programma voor de master CA-OS.

Beschrijving

Veel van wat wij vandaag de dag als cultuur bestempelen is gemedieerd. Op een dag krijgen mensen, al dan niet bewust, een breed scala aan voorwerpen, beelden en geluiden te verwerken. Dit via televisie en radio, billboards, posters, via de eigen I-pod of mobiele telefoon, maar ook door het bijwonen van performance en in het gebruik van zeer alledaagse objecten. Welke rol spelen dit soort beelden en objecten in de antropologie? Via Internet worden relaties en huwelijken gesmeed, en soms verbroken, en kunnen traditionele en net uitgevonden religies zich manifesteren. Een postnationale werkelijkheid dringt zich aan ons op waarin de wereld niet langer wordt vorm gegeven door staten en politici, maar veeleer door media conglomeraten en de entertainment industrie. Vandaag de dag zijn het globale media zoals CNN, Al Jazeera en MTV die cultuur presenteren en representeren in een groot deel van de wereld. Media hebben tegenwoordig een vaste plaats in het dagelijkse leven van een ieder. Maar hoe worden media gecreërd. En hoe beïnvloeden media de mensen die hen gebruiken? Wat voor sociale werelden komen via media tot stand en hoe kunnen individuen en sociale groepen inspiratie putten uit de vele media bronnen die hen omringen om zo ideeën over zichzelf en anderen vorm en betekenis te geven. En een zeker zo belangrijke vraag, zijn deze mogelijkheden en beperkingen ook verschillend naargelang de plaats en tijd een andere is? Hoe dienen we dergelijke werelden, die vaak een complexe combinatie vertonen van het meer dan lokale en het minder dan globale, te analyseren en hoe beïnvloedt het gebruik van audiovisuele media in etnografisch onderzoek opvattingen over en representaties van cultuur en sociale werelden?
Naast een theoretische introductie van de begrippen representatie, objectificatie en mediatie, en de plaats en rol van media in de constructie van perceptie, worden deze en andere ideeën verder uitgewerkt via een reeks van onderwerpen die later in de vervolgcursussen meer specifiek aan bod zullen komen. De benadering is daarbij zowel kritisch analytisch als praktisch van aard, waarbij we de werking van media leren te begrijpen door er zelf iets mee te doen. Onderwerpen die in deze module behandeld zullen worden zijn o.a. de rol van voorwerpen in verschillende contexten, ‘beelden zonder grenzen’, media representaties van crisis, geweld en mensenrechten, visuele en auditieve culturen, transnationale pop en consumptiecultuur, muziek en de kunst van het verleiden, nationalistische cinema, nieuwe en mobiele media, de etnografische documentaire, beeldgebruik in onderzoek, en de rol die de antropoloog in de hedendaagse media kan vervullen.

Leerdoelen

Verwerven van kennis en inzicht in de wijzen waarop de media enerzijds hun invloed doen gelden op sociale en politieke processen in samenlevingen wereldwijd, en anderzijds hoe media binnen onze discipline gebruikt worden voor onderzoek en rapportage. Deze module dient ter oriëntatie op de vervolgcursussen die in het derde jaar worden aangeboden in de track ‘Media Worlds.’

Rooster

 • Colleges:
  Dinsdagen en donderdagen van 1 april t/m 22 mei 2014, 15-18 uur, zaal 0A28 (Filmzaal).
  LET OP: Geen colleges op 6, 8 en 27 mei 2014.

Onderwijsvorm

Totaal 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

 • Hoorcollege 10 × 2 uur (30 sbu)

 • Werkgroep 10 × 1 uur en 2 × 3 uur (32 sbu)

 • Werkstuk 10 blz (80 sbu)

 • Literatuur 828 blz (138 sbu)

Toetsing

 • Voldoende participatie (aanwezigheid vereist bij minstens 10 van de 12 bijeenkomsten)

 • Acht weekopdrachten aan de hand van literatuur en collegestof (samen 50% van het eindcijfer).

 • Seminar-presentatie aan het eind van het collegereeks (50% van het eindcijfer)

Bij een onvoldoende eindcijfer zal de herkansing uit een schriftelijk werkstuk bestaan. (Individuele opdrachten of de presentatie kunnen niet worden herkanst.)

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om het gedetailleerd cursusprogramma en de opdrachten bekend te maken. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard..

Literatuur

literatuur wordt later bekend gemaakt

Aanmelden

 • Inschrijving geschiedt via Usis alleen voor “hoorcollege HC” en “tentamen TEN” (geen practicum of werkgroep!). Bij problemen met Usis-inschrijving, raadpleeg de Usis-helpdesk van de FSW.
  Bij aanhoudende problemen, stuur een mailtje naar secrcaos@fsw.leidenuniv.nl met het verzoek om je op de deelnemerslijst te zetten.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

 • Pre-master studenten dienen hun toelatingsprocedure voor de master CA-OS te hebben afgerond en formeel te zijn toegelaten tot het premaster programma. Zij hoeven zich niet aan te melden via uSis maar dienen zich wel in te schrijven op Blackboard.

Contact

Secretariaat CA-OS: secrcaos@fsw.leidenuniv.nl