Studiegids

nl en

Multivariate analyse: van data naar verslag

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Voor deelname aan dit vak dienen de volgende vakken van de propedeuse CA-OS met een voldoende te zijn afgerond: ‘Sociaal wetenschappelijk onderzoek in praktijk’, ‘Cultuur ontcijferd: statistiek in praktijk’, ‘Wetenschappelijk schrijven en academische (re) presentatie’ en ‘Onderzoekspraktijk’.
Alleen studenten die als voltijds bachelorstudent zijn ingeschreven voor CA-OS kunnen deelnemen aan dit studieonderdeel.

Cursus beschrijving

Inleiding tot de verwerking van multivariate gegevens, met name nominale en/of ordinale data. Oefening in het analyseren van bestanden met behulp van de SPSS-modules voor Meervoudige Categorische Analyse (MCA) en Categorische Principale Componenten Analyse (CATPCA).
In deze cursus wordt tevens gewerkt aan de analyse van (en deel van) de gegevens die door de studenten zelf tijdens het binnenlands leeronderzoek in Drenthe (of elders) zijn verzameld.
De toetsing bestaat ook uit twee delen: een open boek tentamen (multiple choice vragen), en een werkstuk waarin de student een multivariate analyse zal moeten maken over (een deel van) de Drenthe-gegevens. Het is dus zaak om vanaf het begin bezig te zijn met de analyse van de eigen veldwerkgegevens. Studenten worden verzocht om meteen voor de eerste bijeenkomst hun onderzoeksvoorstel mee te nemen, en hun definitieve vragenlijst. Men wordt tijdens de eerste bijeenkomsten al geacht om te werken aan een codeboek voor de analyse van de data.

Leerdoelen

 1. Inzicht in methoden en technieken voor multivariate analyse. Met name: (a) kunnen uitleggen waar multivariate analyse voor dient; (b) bij een gegeven onderzoeksvraag en verzamelde gegevens kunnen uitleggen welke van de behandelde technieken mogelijk geschikt is voor analyse (waarbij met name het onderscheid tussen MCA, CATPCA, factoranalyse en meervoudige regressie belangrijk is).
  1. Opdoen van enige ervaring met de praktijk van multivariate analyse, onder andere door een of meer technieken te gebruiken bij het zelf analyseren van gegevens. Nota bene: we verwachten niet dat je na de cursus een geroutineerd onderzoeker bent. Dat vergt jaren ervaring. Het gaat er om dat je het analyseproces, met alle haken en ogen, een keer doorlopen hebt.

Rooster

 • Hoorcolleges:
  4 februari t/m 20 maart 2014, dinsdagen en donderdagen 9-12 uur, zaal 0A33.

 • Practicum:
  Donderdagen van 6 februari t/m 20 maart 2014, 13-15 uur. Zalen: 1A28 en 1A30. Indeling in groepen geschiedt tijdens de eerste hoorcolleges.

 • Deeltentamens (in het Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, Leiden):
  1: vrijdag 14 februari 2014, 10-11 uur, zaal B
  2: maandag 3 maart 2014, 10-11 uur, zaal A
  3: dinsdag 25 maart 2014, 9-12 uur, zaal B

 • Herkansing:
  Vrijdag 2 mei 2014, 10-13 uur, zaal 1A09, Pieter de la Courtgebouw.

Onderwijsvorm

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcollege 14 × 3 uur = 42 uur = 63 sbu

 • practicum: 7 × 2 uur = 14 uur = 14 sbu (verplicht)

 • literatuur (artikelen + syllabus met opgaven) ca. 378 blz = 63 sbu

Toetsing

 • Schriftelijke deeltentamens (open boek tentamens met meerkeuze vraagstukken en open vragen) over collegestof en opgaven. De tentamens tellen voor 75% van het eindcijfer.

 • Deelname aan de verplichte practica. Aanwezigheid wordt gecontroleerd.

 • Schriftelijk werkstuk (take-home opdracht) over een meerdimensionale analyse van (BLO) data; telt voor 25% van het eindcijfer.

Blackboard

Het gedetailleerde programma van de cursus zal op Blackboard beschikbaar zijn. Deelnemers dienen zich voor deze cursus op Blackboard te registreren.

Literatuur

 • Boek: Field, Andy (2009). Discovering Statistics using SPSS, Third edition.

 • Collegesheets (worden via BlackBoard ter beschikking gesteld).

 • Artikelen (beschikbaar online, voor titels en links zie Blackboard);

 • Hoofdstukken (naslag, voorbeelden; online beschikbaar) uit SPSS Categories 17 handleiding:
  H. 1: Introduction;
  H. 3: CATPCA;
  H. 6: MCA;
  H. 10: CATPCA Examples;
  H. 13: MCA Examples.

 • De literatuur bij de cursus Statistiek/SPSS en M&T 2: Onderzoekstechnieken wordt bekend verondersteld.

Aanmelding

 • Inschrijving geschiedt via Usis alleen voor “hoorcollege HC” en “tentamen TEN” (geen practicum of werkgroep!). Bij problemen met Usis-inschrijving, raadpleeg de Usis-helpdesk van de FSW .
  Bij aanhoudende problemen, stuur een mailtje naar secrcaos@fsw.leidenuniv.nl met het verzoek om je op de deelnemerslijst te zetten.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Contact

Coördinator: Drs. Igor Boog, kamer 3A40, tel. +31 (0)71 527 6606, e-mail: i.boog@fsw.leidenuniv.nl