Studiegids

nl en

Veldwerk NL

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Alleen studenten die als voltijds bachelorstudent zijn ingeschreven voor CA-OS kunnen deelnemen aan dit studieonderdeel.
Voor deelname aan het Veldwerk dienen de volgende vakken van de propedeuse CA-OS reeds met een voldoende te zijn afgerond:

 • “Sociaal wetenschappelijk onderzoek in praktijk” (voorheen “M&T1: Onderzoeksvaardigheden”),

 • “Cultuur ontcijferd: statistiek in praktijk” (voorheen “M&T1: Inleiding in statistiek en SPSS”),

 • “Wetenschappelijk schrijven en academische (re)presentatie” (voorheen AV1)

 • “Onderzoekspraktijk” (voorheen AV2)

 • “Het academisch debat” (voorheen AV3).

Aanmelding

Studenten die in dit collegejaar willen deelnemen aan het Veldwerk worden verzocht om zich vanaf 28 augstus op Blackboard aan te melden als deelnemer . Op Blackboard wordt een uitgebreide beschrijving van onderzoeksthema’s voor dit jaar bekend gemaakt. Sudenten dienen hun voorkeur voor thema/werkgroep (met motivatie!) via Blackboard aan dr. Tessa Minter te kennen te geven. Werkgroepindeling wordt begin september op Blackboard bekendgemaakt.

NB: Inschrijving in Usis is niet nodig voor dit onderdeel!

Beschrijving

Eind augustus zullen studenten aan de hand van door de begeleiders aangedragen thema’s een keuze maken. Docenten bieden een breed scala aan thema’s aan waarop studenten een gemotiveerde voorkeur schrijven. Aan de hand van verplichte werkgroepbijeenkomsten en concrete opdrachten wordt een onderzoeksopzet geschreven. Als deze door de begeleider is goedgekeurd zullen de studenten drie weken onderzoek doen in Nederland of Vlaanderen. Hiervoor zullen ze bij gastgezinnen worden gehuisvest. Na het onderzoek zal een verslag geschreven worden. Gedetailleerdere informatie volgt op Blackboard.

Onderzoeksthema’s voor 2013-2014:

 • Leven in een World Heritage site: de Wadden eilanden (begeleiding: Tessa Minter)

 • Kunst in de buurt: Artistieke projecten en lokale gemeenschappen (begeleiding: Nina ter Laan)

 • Gender en religie op de Veluwe: Diversiteit en verandering (begeleiding: Henrike Florusbosch)

 • De ‘ontworpen samenleving’ (begeleiding: Metje Postma)

Doelstelling

De doelstelling van deze cursus is om te leren hoe je binnen een team zelfstandig onderzoek doet. De deelnemers aan dit onderwijsonderdeel doorlopen alle fazen van het onderzoek.
Dit betekent onder meer:

 • uitwerken van een gekozen onderzoekstema;

 • operationalisering aan de hand van theorie;

 • schrijven van een opzet;

 • verzamelen van onderzoeksgegevens;

 • analyse en rapportage van data;

 • presentatie hiervan op een eendaagse conferentie (onderzoeksseminar).

Rooster

 • De cursus heeft één verplichtte hoorcollege op 31 januari 2014 van 11-13 uur, zaal 1A09

 • De cursus heeft 9 verplichte werkgroepen van 2 uur: 6 in het eerste semester en 3 in het tweede semester. Voor het rooster zie Blackboard.

 • Veldwerk vindt plaats in week 2,3 en 4 van 2014.

 • De conferentie van het Veldwerk NL vindt plaats op 14 april 2014 van 11-19 uur in zaal 1A01

Thema 1 : Leven in een World Heritage site: de Wadden eilanden
Begeleiding: Tessa Minter
Werkgroepen 1e semester op woensdagen 13-15 uur, zaal 2A22
Werkgroepen 2e semester op woensdagen 13-15 uur, zaal 2B36

Thema 2: Kunst in de buurt: Artistieke projecten en lokale gemeenschappen
Begeleiding: Nina ter Laan
Werkgroepen 1e semester op woensdagen 13-15 uur, zaal 2B36, de zesde bijeenkomst vindt plaats in SB19
Werkgroepen 2e semester op woensdagen 13-15 uur, zaal 2B22

Thema 3: Gender en religie op de Veluwe: Diversiteit en verandering
Begeleiding: Henrike Florusbosch
Werkgroepen 1e semester op vrijdagen 13-15 uur, zaal SA35
Werkgroepen 2e semester op vrijdagen 13-15 uur, zaal SA15

Thema 4: De ‘ontworpen samenleving’
Begeleiding: Metje Postma
Werkgroepen 1e semester op vrijdagen 13-15 uur, zaal SA09, de zesde bijeenkomst vindt plaats in SB19
Werkgroepen 2e semester op vrijdagen 13-15 uur, zaal 1A45

Onderwijsvorm

Totaal 10 ECTS = 280 sbu (studiebelastinguren)

 • verplichte werkgroepen: 6 × 2 uur in het 1e semester en 3 × 2 uur in het 2e semester (36 sbu)

 • opdrachten resulterend in het onderzoeksopzet en eindverslag (156 sbu)

 • veldwerk 3 weken = 120 sbu (zie ook Opmerkingen onderaan)

Toetsing

Er zijn 2 toetsingsmomenten voor dit onderdeel:

 • Toetsing onderzoeksopzet:

  • Gezamenlijke bijdrage: 15% van het eindcijfer
  • Individuele bijdrage: 20% van het eindcijfer
   Alleen als beide cijfers een voldoende zijn, mag aan het veldwerk worden deelgenomen.
 • Toetsing onderzoek en eindverslag:

  • Gezamenlijke bijdrage: 30% van het eindcijfer
  • Individuele bijdrage: 35% van het eindcijfer

Een geprinte en een digitale (pdf) versie van het definitieve onderzoeksrapport dient bij het Secretariaat CA-OS te worden ingeleverd.
Een commissie van het departement kent jaarlijks aan het beste leeronderzoeksrapport de Prof.dr. J.D. Speckmann-prijs toe.

Contact

Cöordinator binnenlands leeronderzoek Tessa Minter: 071-527 3816, mintert@fsw.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De kosten van het leeronderzoek bedragen voor de student circa € 270,- voor kost en inwoning en bijkomende uitgaven.