Studiegids

nl en

Onderzoeksvoorbereiding

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Alleen studenten die als voltijds bachelorstudent zijn ingeschreven voor CA-OS kunnen deelnemen aan dit studieonderdeel. Voor deelname aan het Veldwerk dienen de volgende vakken van de propedeuse CA-OS reeds met een voldoende te zijn afgerond:

 • “Sociaal wetenschappelijk onderzoek in praktijk” (voorheen “M&T1: Onderzoeksvaardigheden”),

 • “Cultuur ontcijferd: statistiek in praktijk” (voorheen “M&T1: Inleiding in statistiek en SPSS”),

 • “Wetenschappelijk schrijven en academische (re)presentatie” (voorheen AV1)

 • “Onderzoekspraktijk” (voorheen AV2)

 • “Het academisch debat” (voorheen AV3).

Beschrijving en doelstelling van de cursus

In deze cursus staat de voorbereiding van het Binnenlands Leeronderzoek centraal. Hoe schrijf je een onderzoeksopzet? Hoe operationaliseer je een onderzoeksvraag? Welke methoden kies je en waarom? Hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op veldwerk? Het programma biedt een degelijke methodische en praktische voorbereiding en gaat in op wetenschapsfilosofische vragen. Aan de hand van een aantal concrete methoden en technieken zoals ondermeer participerende observatie, levensverhalen, case studies, netwerk analyse en internet onderzoek worden studenten uitgedaagd na te denken over welke methode het beste past bij de eigen onderzoeksvraag.
Hierbij ligt de nadruk op concrete toepassing van methoden in het onderzoek maar ook de theorie en praktijk van kentheoretische en wetenschapsfilosofische vragen komen aan de orde.

Rooster

 • Verplichte hoorcolleges:
  Woensdagen van 4 september t/m 6 november 2013, 15-17 uur, zaal 1A09

 • Tentamen:
  Donderdag 14 november 2013, 09.00-12.00 uur, Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, Leiden

 • Herkansing:
  Vrijdag 20 december 2013, 10-13 uur, zaal 0A33, Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden

Onderwijsvormen

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcolleges 10 × 2 uur (30 sbu)

 • literatuur ca. 660 blz. (110 sbu)

Toetsing

 • Verplichte deelname aan colleges

 • Schriftelijk tentamen

Literatuur

 • Bryman, A. 2012. “Social Research Methods”, Oxford University Press

Blackboard

Het gedetailleerde programma van de cursus zal op Blackboard beschikbaar zijn. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Aanmelding

 • Inschrijving geschiedt via Usis alleen voor “hoorcollege – HC” en “tentamen TEN” (geen practicum of werkgroep!). Bij problemen met Usis-inschrijving, raadpleeg de Usis-helpdesk van de FSW .
  Bij aanhoudende problemen, stuur een mailtje naar secrcaos@fsw.leidenuniv.nl met het verzoek om je op de deelnemerslijst te zetten.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Contact

Dr. Jan van der Ploeg: ploegjvander@fsw.leidenuniv.nl
Tel: 071 527 3669
Kamer 6C01, Pieter de la Courtgebouw