Studiegids

nl en

Religie en moderniteit

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS).
Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.
Dit vak is wél toegankelijk voor studenten die expliciet zijn toegelaten tot het pre-master programma voor de master CA-OS.

Beschrijving

Religies omvatten theorieën omtrent leven en dood, de creatie van de wereld, en het einde der tijden, en kunnen daarmee een belangrijke rol spelen ten aanzien van de manier waarop mensen de wereld waarin ze leven beschouwen. Daarmee is religie een verschijnsel dat een centrale rol speelt in de studie van cultuur. Antropologen hebben daarbij met name aandacht voor de wijze waarop religie gepraktiseerd wordt, en hoe religieuze verschijnselen verbonden zijn met andere maatschappelijke domeinen. Dit roept ondermeer vragen op omtrent de relatie van “geinstitutionaliseerde” tot “persoonlijke” religie, de wijze waarop staten zich verhouden tot religieuze groeperingen, en de rol die religie speelt ten aanzien van etniciteit. De antropologische studie van religie richt zich ondermeer op persoonlijke spiritualiteit, genezing, hekserij, pelgrimage en religieuze bewegingen.

Leerdoelen

De cursus heeft tot doel om studenten kennis bij te brengen omtrent een aantal vanuit een antropologisch perspectief belangrijke perspectieven op religie. Hierdoor ontstaat inzicht in het belang dat religie kan hebben voor uiteenlopende thema’s van antropologisch onderzoek.

Rooster

 • Hoorcolleges:
  Vrijdagen van 13 september t/m 15 november 2013, 11-13 uur, zaal 5A47 m.u.v. 15 november: zaal 1A01.
  Op 1 november is er een dubbele bijeenkomst: van 11-13 en 13-15 uur (tweede deel facultatief, zie Blackboard).
  Op 8 november college in zaal 5A29.
  Geen college op 4 oktober 2013.

 • De tussentoets vindt plaats op 18 oktober tijdens het college (11-12 uur, computerzalen 1A46 en 1A30). Het tweede uur (van 12-13 uur), is er gewoon college. Voorafgaand aan deze toets is er een “oefentoets” tijdens het college van 27 september (11-12 uur, tevens zalen 1A46 en 1A30).

 • Het tentamen wordt afgenomen op 22 november 2013, 9-12 uur in het Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, Leiden.

 • De herkansing vindt plaats op 30 januari 2014, 10-13 uur. zaal 5A42, Pieter de la Courtgebouw.

Onderwijsvorm

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu):

 • Hoorcollege 9 × 2 uur (27 sbu)

 • Literatuur 580 blz (97 sbu)

 • Twee schriftelijke opdrachten 1200 woorden (16 sbu)

Toetsing

 • Twee schriftelijke opdrachten zijn een verplicht onderdeel van de cursus (30% van het eindcijfer)

 • Een tussentijdse toets tijdens één van de hoorcolleges vormt een verplicht onderdeel van de cursus (15% van het eindcijfer)

 • Een tentamen (55% van het eindcijfer)

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om informatie over de indeling van de colleges en aanvullende literatuur bekend te maken. Deelnemers kunnen zich bij aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

 • Laurel Kendall, 2009. Shamans, Nostalgias, and the IMF: South Korean Popular Religion in Motion University of Hawai’i Press, Hawaï (verkrijgbaar bij Selexys of via Itiwana).

 • Aanvullende artikelen en rapporten zoals beschreven in de syllabus. Deze zijn beschikbaar via blackboard of kunnen rechtstreeks worden gedownload van internet.

Aanmelding

 • Inschrijving geschiedt via Usis alleen voor “hoorcollege – HC” en “tentamen TEN” (geen practicum of werkgroep!). Bij problemen met Usis-inschrijving, raadpleeg de Usis-helpdesk van de FSW .
  Bij aanhoudende problemen, stuur een mailtje naar secrcaos@fsw.leidenuniv.nl met het verzoek om je op de deelnemerslijst te zetten.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

 • Pre-master studenten dienen hun toelatingsprocedure voor de master CA-OS te hebben afgerond en formeel te zijn toegelaten tot het premaster programma. Zij hoeven zich niet aan te melden via uSis maar dienen zich wel in te schrijven op Blackboard.

Contact

Dr. Henrike Florusbosch . Spreekuur voor deelnemers aan de Basismodule Religie: op dinsdagen tussen 14-15 uur.