Studiegids

nl en

Politieke antropologie: een analyse van (on) macht

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.
Dit vak is wel toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot het pre-master programma voor de master CA-OS.

Beschrijving en leerdoelen van de cursus

Deze cursus heeft als doel het in praktijk brengen van antropologische kennis om de machtsverhoudingen achter de dagelijkse politiek (lokaal, nationaal, regionaal en globaal) te leren identificeren en analyseren. De cursus is gestructureerd rond actuele vraagstukken die centraal staan in de huidige samenleving. We zullen kritisch leren omgaan met academische teksten door die toe te passen op onderwerpen zoals ontwikkeling, democratie, grenzen, de natiestaat, globalisering en kolonialisme. Door heel de cursus heen worden de vragen gesteld: Wat is macht? Hoe en waar wordt macht gecentraliseerd? Hoe wordt macht uitgeoefend? Ten voordele van wie en ten koste van wie? En hoe verzetten mensen zich hiertegen en waarom? We gaan samen analyseren hoe antropologie van belang is om de politiek te analyseren met als doel het zelfstandig leren denken over politieke kwesties vanuit antropologisch en sociologisch perspectief.

Het grootste deel van een bijeenkomst is gewijd aan de thematiek die in dat college ter discussie staat. Het college geeft daarbij de keywords die elke student bij het bespreken van die thematiek voor ogen moet hebben om de literatuur te begrijpen. Zonder die kennis van sleutelbegrippen en de manier waarop zij worden toegepast is het niet mogelijk het tentamen met goed gevolg af te leggen.

Enkele weken is er ook een oefening op basis van een kleine opdracht die de studenten zullen voorbereiden. De opdrachten bestaan uit een vraag die wij tijdens het hoorcollege zullen bespreken aan de hand van concrete voorbeelden en de wekelijkse literatuur.

De cursus wordt afgesloten met een take-home tentamen waarin de kennis van de literatuur, van de relatie tussen etnografische voorbeelden en de theorie, en van de bespreking daarvan tijdens het college, zullen worden getoetst. Aanwezigheid tijdens het college is derhalve noodzakelijk om het tentamen met goed gevolg te kunnen afleggen.

Rooster

*Hoorcolleges:
12 november t/m 12 december 2013, dinsdagen en donderdagen 13-15 uur, zaal 0A28, Pieter de la Courtgebouw.

Onderwijsvorm

Totaal 5 ECTS = 140 sbu (studiebelastinguren)

 • Hoorcolleges 8 × 2 uur (24 sbu)

 • Literatuur 696 blz. (116 sbu)

Toetsing

Het cijfer wordt bepaald door een paper van 2000 woorden welke herkanst kan worden. Deadlines en details worden tijdens het eerste college bekend gemaakt.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om informatie over de indeling van de colleges en literatuur bekend te maken. Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

Boek

 • Joan Vincent, The Anthropology of Politics. A Reader in Ethnography, Theory, and Critique (Blackwell, 2002) (te bestellen bij studievereniging Itiwana)

Aanvullende teksten (verkrijgbaar in de bibliotheek of op blackboard)

 • Foucault, M. “Truth and Power” interview in James Faubion (ed.) (2002) Power: The essential works of Foucault, 1954-1984; vol. 3. London: Penguin. blz.111-133

 • Graeber, D. (2008) “There Never was a West: Or, Democracy Emerges From the Spaces in Between” in Possibilities: Essays on Hierarchy, Rebellion and Desire. AK Press, blz. 329-374.

 • Li, Tania Murray (1999) Compromising power: development, culture and rule in Indonesia, Cultural Anthropology 14(3): blz. 295-322.

 • Lukes, S. “Introduction” in S. Lukes(ed.) Power. Oxford: Blackwell. blz.1-18.

 • Maeckelbergh, M. (2009) The Will of the Many. London: Pluto Press, Ch. 4.

 • Donald S. Moore, “The Crucible of Cultural Politics: Reworking ‘Development’ in Zimbabwe’s Eastern Highlands.” American Ethnologist 26 (3): blz. 654-689 (1999).

 • Mosse, David (2004) “Is good policy unimplementable? Reflections on the ethnography of aid policy and practice.” Development and Change, 35(4), blz. 639-671.

 • Ortner, S. (1995) “Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal” Comparative Studies in Society and History, Vol. 37, No. 1, blz.173-193

 • Paley, J. (2002) “Towards an Anthropology of Democracy,” Annual Review of Anthropology. 31:4, blz.69–96

 • Radcliffe-Brown, A.R. (1940) Preface, in M. Fortes & E.E. Evans-Pritchard (eds.) African Political Systems (Oxford: Clarendon Press).

 • Scott, J. (1985) “Preface” in Weapons of the Weak. Yale University Press, blz.xv-xix

 • Stanford Encyclopedia of Philosophy (2005) “Feminist Perspectives on Power” te downloaden via http://plato.stanford.edu/entries/feminist-power/ (ca. 13 blz)

 • Sivaramakrishnan, K. (2000) Crafting the public sphere in the forests of West Bengal: democracy, development and political action, American Ethnologist 27(2): blz. 431-461.

 • Zelfgezochte krantartikelen…

Aanmelding

 • Inschrijving geschiedt via Usis alleen voor “hoorcollege – HC” en “tentamen TEN”. Bij problemen met Usis-inschrijving, raadpleeg de
  Usis-helpdesk van de FSW .
  Bij aanhoudende problemen, stuur een mailtje naar secrcaos@fsw.leidenuniv.nl met het verzoek om je op de deelnemerslijst te zetten.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

 • Pre-master studenten dienen hun toelatingsprocedure voor de master CA-OS te hebben afgerond en formeel te zijn toegelaten tot het premaster programma. Zij hoeven zich niet aan te melden via uSis maar dienen zich wel in te schrijven op Blackboard.

Contact

Drs. Nina ter Laan, kamer 3A29A (Pieter de la Courtgebouw)
Telefoon: +31 71 527 2727
E-mail: n.ter.laan@fsw.leidenuniv.nl