Studiegids

nl en

Gender studies

Vak
2013-2014

LET OP: Startdatum is opgeschoven van 3 september naar 10 september (zie Rooster onderaan).

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.
Dit vak is wel toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot het pre-master programma voor de master CA-OS.

Beschrijving

*NB*: Deze cursus zal i.v.m. gezondheidsproblemen van docente dr. José van Santen in de huidige editie worden verzorgd door dr. Ratna Saptari. De hoorcolleges zullen daarom grotendeels in het Engels worden gegeven. Echter voor discussie, communicatie met de docente en de toetsing zal het Nederlands als voertaal gelden.

Deze cursus beoogt dat studenten de verschillende benaderingen ten aanzien van het concept ‘gender’ in de rest van hun studie (en in hun professionele leven) kunnen toepassen. Dit wil zeggen dat ze het verschil tussen de genders theoretisch leren duiden evenals de sociale constructie en deconstructie van vrouwelijkheid en mannelijkheid en de sociale belichaming daarvan. Verder moeten studenten de concepten van verschil en gelijkheid tussen vrouwen en mannen, maar ook bij vrouwen onderling en mannen onderling kunnen begrijpen en de contexten en aspecten die daaraan ten grondslag liggen. Belangrijk daarbij is om te leren onderkennen hoe al deze aspecten de algemene visie ten aanzien van individuen en samenleving en de ‘domestieke’ en ‘publieke’ terreinen beïnvloeden.

Leerdoelen

Studenten moeten de wijze waarop gender samenhangt met andere concepten zoals etniciteit, klasse, religie, leeftijd, generatie enz. leren onderkennen. Studenten moeten leren herkennen hoe de relatie tussen lokale en globale ontwikkelingen in relatie tot gender verlopen, b.v.: de wijze waarop mobiliteit (migratie e.d.) en ruimtelijke grenzen gender constructies voortdurend definiëren en her-definiëren.
Deze basismodule zal een belangrijke introductie zijn om de gender-aspecten binnen de oriëntatiemodulen (en later de specialisaties daarbinnen) te onderscheiden (‘Media Worlds’, ‘Global Connections’ en ‘Development in Place’) .
Deze cursus beoogt studenten kritisch te leren kijken naar besluitvorming, beleid en de theoretische literatuur in relatie tot ‘genderproblematiek’.

Rooster

 • Hoorcolleges:
  Dinsdagen en donderdagen van 10 september t/m 10 oktober 2013, 11-13 uur in zaal 0A28. Geen college op 3 oktober.

 • Inlever-deadline voor opdracht(en) wordt via Blackboard bekend gemaakt.

 • Tentamen:
  Dinsdag 15 oktober 2013, 13-16 uur, Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, Leiden.

 • Herkansing:
  Donderdag 12 december 2013, 10-13 uur, zaal 5A42, Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden.

Onderwijsvorm

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcolleges 9 × 2 uur (27 sbu)

 • werkstukken 3-4 blz = 2400 woorden (32 sbu)

 • literatuur 540 blz (90 sbu)

Toetsing

 • klassikaal tentamen (telt voor 70% van het eindcijfer)

 • opdrachten (tellen samen voor 30% van het eindcijfer, herkansing van losse opdrachten niet mogelijk).

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om informatie over de indeling van de colleges en aanvullende literatuur bekend te maken. Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

 • Connell, R. (2009) “Gender” (second edition), Cambridge: Polity Press (150 pagina’s)

 • diverse artikelen, die op Blackboard worden bekend gemaakt (ca.390 pagina’s)

In het eerste college (dinsdag 4 september) worden de hoofdstukken 1 t/m 3 behandeld.
In het tweede college (donderdag 6 september) worden de hoofdstukken 4 t/m 6 behandeld.

Aanmelding

 • Inschrijving geschiedt via Usis alleen voor “hoorcollege HC” en “tentamen TEN” (geen practicum of werkgroep!). Bij problemen met Usis-inschrijving, raadpleeg de Usis-helpdesk van de FSW .
  Bij aanhoudende problemen, stuur een mailtje naar secrcaos@fsw.leidenuniv.nl met het verzoek om je op de deelnemerslijst te zetten.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

 • Pre-master studenten dienen hun toelatingsprocedure voor de master CA-OS te hebben afgerond en formeel te zijn toegelaten tot het premaster programma. Zij hoeven zich niet aan te melden via uSis maar dienen zich wel in te schrijven op Blackboard.

Contact

Dr. R. Saptari: rsaptari@fsw.leidenuniv.nl
Pieter de la Courtgebouw, kamer 3A33