Studiegids

nl en

Het academisch debat

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Deze cursus is deel 3 van een trilogie 5 ECT cursussen Academische Vaardigheden die deel uitmaakt van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.
TOEGANGSEIS: ‘Wetenschappelijk schrijven en academische (re) presentatie’ en ‘Onderzoekspraktijk’ afgerond hebben. Sociaal wetenschappelijk onderzoek in praktijk gevolgd hebben.

Beschrijving / Leerdoelen

 • Het toepassen van kennis uit eerdere cursussen binnen een individueel te schrijven theoretisch kader voor een concreet uitvoerbaar onderzoek

 • Het leren zich positioneren in een academisch debat

 • Het leren zoeken, gebruiken en kritisch selecteren van literatuur

 • Het aanscherpen van vaardigheden ten aanzien van correct verwijzen en het bespreken van het belang hiervan

 • Het leren werken met een systeem van ‘peer review’, met de werkgroep als ‘onderzoeksconsortium’.

Rooster

 • Hoorcolleges:
  Dinsdagen 13 mei t/m 10 juni 2014, 11-13 uur, zaal SA49, Pieter de la Courtgebouw (Wassenaarseweg 52, Leiden)

 • Werkgroepen + practicum:
  Donderdagen 15 mei t/m 12 juni 2014 (geen bijeenkomst op 29 mei 2014), 13-15 uur of 15-17 uur. Indeling en zaalnummers per groep worden op Blackboard bekend gemaakt.

Onderwijsvormen

Deze berekening is van toepassing voor de drie cursussen Academische vaardigheden tesamen: 3 × 5 ECTS = 15 ECTS = 420 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcolleges 16 × 2 uur = 48 sbu

 • werkgroepen van 16 × 2 uur = 64 sbu

 • practica 16 × 2 uur = 32 uur

 • bibliotheekpracticum 2 × 2 uur = 4 sbu

 • excursie 1 × 8 uur = 8 sbu

 • schriftelijke opdrachten 15.000 woorden (25 blz) = 200 sbu

 • aanvullende verplichte literatuur 384 pagina’s = 64 sbu

LET OP: Aanwezigheid bij hoorcolleges, werkgroepen, practica en excursie is verplicht !

Toetsing

Wekelijkse schrijfopdrachten waarin de student systematisch toewerkt – met behulp van instructies docent en via peer review – naar een voldragen theoretisch kader/onderzoeksvoorstel voor een uitvoerbaar antropologisch eigen onderzoek.

Blackboard

Wekelijkse opdrachten zullen op Blackboard worden vermeld. Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

(voor de drie cursussen Academische vaardigheden tesamen)

 • Ashforth, A. (2000) Madumo, a Man Bewitched Chicago/London, the University of Chicago Press.

 • Goffman, E. (1990) The Presentation of Self in Everyday Life Penguin Books Ltd. (andere uitgave mag ook).

 • Harrison, F. (2002) ‘Unraveling “Race” for the Twenty-First Century’ in: J. MacClancy (ed.) Exotic No More Chicago/London, the University of Chicago Press: 145-166 (NB: wordt misschien vervangen door een ander artikel van Harrison dat makkelijker raadpleegbaar is).

 • Jansen, J. (red.) (2006) Sub-Sahara Afrika – Perspectieven en Plaatsbepalingen Amsterdam, Aksant. (Dit boek is op college te koop voor 1 euro).

 • Jong, J. de (2011) Handboek academisch schrijven (Den Haag, Coutinho).

 • Nelson, D. (1999) A Finger in the Wound: Body Politics in Quincentennial Guatemala Berkeley, University of California Press: 206-244. (NB: het betreft hier hoofdstuk 6: ‘Bodies that Splatter: Gender, “Race”, and the Discourses of Mestizaje’) (NB: wordt misschien vervangen door een ander artikel van Nelson dat makkelijker raadpleegbaar is).

 • Tsing, A.L. (1993) In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place Princeton NJ, Princeton University Press.

 • Enkele teksten te downloaden via Blackboard, ter ondersteuning van werkgroepen en schriftelijke opdrachten.

N.B. De bijdragen van Harrison en Nelson zijn raadpleegbaar in de bibliotheek van FSW.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten CA-OS hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).
Tweedejaarsstudenten CA-OS moeten zich daarentegen wél aanmelden voor hoorcollege en tentamen via Usis in het kader van Studieplan.

Contact

Coördinator Dr. Jan Jansen jansenj@fsw.leidenuniv.nl
tel. 071-5273996