Studiegids

nl en

Wetenschappelijk schrijven en academische (re) presentatie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Deze cursus is deel 1 van een trilogie 5 ECT cursussen Academische vaardigheden die deel uitmaakt van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving / Leerdoelen

 • Een eerste inleiding en reflectie op een aantal verschillende academische presentatietechnieken

 • Een eerste aanzet naar een kritische kijk op bronnen als representaties

 • Een bewustwording van plagiaat- en fraudeproblematiek in de hedendaagse wetenschap

 • Het leren analyseren en beschrijven van diverse wetenschappelijke formats, zoals artikelen, recensies, bundels en monografieën

 • Het leren van vaardigheden op het gebied van zoeken naar literatuur en het selecteren van literatuur in een academische bibliotheek

Rooster

 • Hoorcolleges:
  Dinsdagen van 5 november t/m 10 december 2013, 11-13 uur, zaal SB45

 • Practicum:
  Dinsdagen 12, 26 november en 10 december, 13-15 uur, zaal SB45 – practicum voor álle deelnemende studenten.
  Dinsdagen 5, 19 november en 3 december, 13-15 uur Bibliotheekpracticum in computerzalen 1A32, 1A30 en 1A46. Studenten worden verdeeld in 3 groepen; groepsindeling wordt op Blackboard bekendgemaakt.

 • Werkgroepen:
  Donderdagen 7 november t/m 12 december.
  Studenten blijven in principe in dezelfde groe als bij “Cultuur en vergelijking” en “Ongelijkheid en ontwikkeling”
  Exacte tijd en locatie per groep worden via Blackboard bekendgemaakt.

Onderwijsvormen

Deze berekening is van toepassing voor de drie cursussen Academische vaardigheden tesamen: 3 × 5 ECTS = 15 ECTS = 420 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcolleges 16 × 2 uur = 48 sbu

 • werkgroepen van 16 × 2 uur = 64 sbu

 • practica 16 × 2 uur = 32 uur

 • bibliotheekpracticum 2 × 2 uur = 4 sbu

 • excursie 1 × 8 uur = 8 sbu

 • schriftelijke opdrachten 15.000 woorden (25 blz) = 200 sbu

 • aanvullende verplichte literatuur 384 pagina’s = 64 sbu

LET OP: Aanwezigheid bij hoorcolleges, werkgroepen, practica en excursie is verplicht !

Toetsing Wetenschappelijk schrijven en academische (re) presentatie

 • wekelijkse schrijfopdrachten met verplichte herkansing van onvoldoende binnen drie weken

 • testen bij practica

 • aanwezigheid colleges, practica en testen

 • verplichte aanwezigheid bibliotheekptacticum

 • bibliotheekpracticum-toets

Blackboard

Wekelijkse opdrachten zullen op Blackboard worden vermeld. Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

(voor de drie cursussen Academische vaardigheden tesamen)

 • Ashforth, A. (2000) Madumo, a Man Bewitched Chicago/London, the University of Chicago Press.

 • Goffman, E. (1990) The Presentation of Self in Everyday Life Penguin Books Ltd. (andere uitgave mag ook).

 • Harrison, F. (2002) ‘Unraveling “Race” for the Twenty-First Century’ in: J. MacClancy (ed.) Exotic No More Chicago/London, the University of Chicago Press: 145-166 (NB: wordt misschien vervangen door een ander artikel van Harrison dat makkelijker raadpleegbaar is).

 • Jansen, J. (red.) (2006) Sub-Sahara Afrika – Perspectieven en Plaatsbepalingen Amsterdam, Aksant. (Dit boek is op college te koop voor 1 euro).

 • Jong, J. de (2011) Handboek academisch schrijven (Den Haag, Coutinho).

 • Nelson, D. (1999) A Finger in the Wound: Body Politics in Quincentennial Guatemala Berkeley, University of California Press: 206-244. (NB: het betreft hier hoofdstuk 6: ‘Bodies that Splatter: Gender, “Race”, and the Discourses of Mestizaje’) (NB: wordt misschien vervangen door een ander artikel van Nelson dat makkelijker raadpleegbaar is).

 • Tsing, A.L. (1993) In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place Princeton NJ, Princeton University Press.

 • Enkele teksten te downloaden via Blackboard, ter ondersteuning van werkgroepen en schriftelijke opdrachten.

N.B. De bijdragen van Harrison en Nelson zijn raadpleegbaar in de bibliotheek van FSW.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten CA-OS hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).
Tweedejaarsstudenten CA-OS moeten zich daarentegen wél aanmelden voor het hoorcollege en tentamen via Usis in het kader van Studieplan.

Contact

Tutoraatcoördinator Dr. Jan Jansen jansenj@fsw.leidenuniv.nl
tel. 071-5273996